iExcel Premium gir deg verktøy uten begrensninger

Av Sigurd | iExcel Blogg

Jun 07

Når du bruker dataprogrammer med færre begrensninger kan du fokusere på å skape resultater i stedet for å kjempe mot begrensningene. Hos oss får du iExcel Premium Arbeidsbøker, som gir deg løsninger hvor begrensningene er erstattet med muligheter.

God løsning

Beste løsning for både deg og virksomheten

Skaff deg iExcel Premium og du har personlige universalverktøy for Regnskap, Lønn og Faktura. iExcel tilbyr systemer som du raskt blir fortrolig med. Du får arbeidsoppgavene effektivt unna, og får frigjort tid til mer interessante ting. iExcel Premium tvinger deg ikke til å måtte lære masse tekniske finurligheter i en lukket og sær programvareløsning. iExcel er nemlig utviklet i Excel-regneark. Det sikrer deg et ensartet, systematisk og logisk oppsett som du umiddelbart kan forstå.

iExcel har fått vanskelige ting til å bli enklere, og du har mange muligheter til å gjøre ting riktig. iExcel Premium dekker dine behov og vel så det. iExcel Premium er sannsynligvis den beste løsningen for både deg og din arbeids-/oppdragsgiver.

 

UNIVERSALVERKTØY

Universalverktøy for enhver situasjon

Universalverktøy for enhver situasjon

iExcel Premium gir deg universalverktøy du kan bruke på en rekke ulike områder. Dette gjelder Lønn, Faktura og Regnskap, og du kan bruke iExcel Premium sammen med dine egne regneark. Overføring av store datamengder over til iExcel Premium, er gjort i løpet av noen få minutter. Ta f.eks. iExcel Regnskapsbok Premium: Den kan blant annet brukes på følgende områder:
•    Bokføre et midlertidig regnskap/kladderegnskap
•    Bokføre en avdelings regnskap
•    Legge inn data fra annet regnskapssystem
•    Undervisning / Demonstrasjon
•    Fullverdig dataløsning som gjør jobben for deg

 

Bokføre et midlertidig regnskap/kladderegnskap

trygg og riktig regnskapsføring

Excel-kladd gjør bokføringen tryggere og mer riktig

Alle som er ikke-eksperter på regnskap har et sterkt behov for å kladde regnskapet før bilagene skal være bokført. Med iExcel Regnskapsbok Premium har du et kladderegnskap helt til det blir helt korrekt. Du får minimalt med korreksjonsbilag som krever tid og virker distraherende. Er du usikker på noe, kan du likevel legge inn data slik du tror de skal være, og undersøke senere. Du kan føre alle bilag slik du tror de skal føres, og få en regnskapsekspert til å bruke noen minutter på å kontrollere jobben og korrigere feil. Selv regnskapseksperter vil ha stor glede av iExcel Regnskapsbok Premium til å bokføre regnskap hvor bokføringsdata er ufullstendige.

Bokføre regnskapet for en avdeling
Noen regnskapspliktige har virksomhet på ulike steder. Her kan iExcel Regnskapsbok Premium brukes for bokføring av hver avdelings separate regnskap. Etter at månedens avdelingsregnskaper er ferdig bokført og avstemt, kan de samles opp i en iExcel Regnskapsbok Premium som utgjør hovedregnskapet for hele selskapet.

Bruke data fra et annet regnskapssystem
Har du sagt opp vedlikeholdsavtalen på ditt regnskapssystem, f.eks. Mamut, mister du etter hvert tilgangen på dine data. Uten vedlikeholdsavtale, ingen data. I en kort periode kan du kjøre ut data til PDF-filer eller Excel-filer. Disse gir imidlertid ikke god nok oversikt, siden de kun er enkeltstående rapporter uten sammenheng til hverandre. iExcel Regnskapsbok Premium er systemet du kan bruke når din leverandør av Regnskapsløsning svikter deg. Bokføringsjournalen fra Mamut o.l. kan enkelt tilpasses iExcel Regnskapsbok Premium slik at du kan bruke Kopier – Lim inn Verdier. Lager du identisk kontoplan, kundeliste og leverandørliste i iExcel, får du et komplett regnskap som gir deg tilgang til dine regnskapsdata og -rapporter så lenge du har behov.

Undervisning / demonstrasjon
Det er svært får dataløsninger for regnskap, fakturering eller lønn som egner seg til undervisning. Ordinære løsninger blir for teknisk komplekse og sære til at elever og studenter enkelt nok kan forstå systematikken. Her er iExcel Premium i særklasse. Alle kjenner Excel godt nok fra tidligere, og dermed kan undervisningen dreie seg om å få tallene riktig på plass i stedet for å kaste bort tid på å lære noe unyttig.

iExcel Premium gir deg fullverdige dataløsninger

Fullverdig dataløsning
iExcel Premium er mest populært som fullgod erstatning for regnskapsprogram, fakturaprogram og lønnssystem. Det er ingen grunn til å velge begrensende programmer, når fleksible iExcel Arbeidsbøker gjør samme nytte på en langt bedre måte. Hvorfor velge et nettbasert regnskapsprogram som låser inne feil og hindrer retting av feil? Hvorfor kjøpe et lønnsprogram som har 1000 lønnsarter du ikke trenger og som koster skjorta? Hvorfor benytte et fakturaprogram som hindrer deg i å jobbe smart.

 

 

PERSONLIG VERKTØY

Fanget i lukket system fullt av begrensninger

Fange et i lukket system fullt av begrensninger?

Om du selv kan velge dine verktøy, så vil du sikkert velge noe som gjør deg dyktig og effektiv slik at du raskt når målene. Vanlige dataløsninger er rigide og krevende, og passer egentlig ikke for andre enn de som jobber på heltid slik at de kan bli eksperter på slike teknisk avanserte løsninger. Og uansett hvor brukervennlige de hevdes å være, så krever de at jobben blir gjort på en bestemt måte. Slike systemer har bygget inn mange hindringer som gjør jobben mye vanskeligere enn nødvendig. Det er svært frustrerende hvis du blir stoppet hver gang du forsøker å jobbe på din egen fornuftige måte. La deg ikke fange i dataprogrammer som hindrer deg!

Fri til å styre skuta på din egen smarte måte

iExcel Premium gjør deg fri å styre på din måte

Med iExcel Premium kan du gjøre jobben på en måte som er naturlig for deg. iExcel Premium gir deg forenklinger, oversiktlighet og støtte. Du trenger ikke noe mer. Og, i stedet for å stoppe deg med regler og begrensninger, gir iExcel Premium deg friheten til å stå ved roret og styre jobben på din måte.

Gode verktøy skal hjelpe deg til å få unna jobben raskt og riktig. Men du må få lov til å gjøre feil, og å rette opp feilene. Du må kunne legge inn de data du har og vente med resten. Du må få velge å legge inn data i ønsket rekkefølge, og ikke minst: Du må få overført data fra andre systemer ved hjelp av Copy-Paste (Kopier – Lim inn verdier). Med iExcel’s fleksible og brukervennlige verktøy trenger du bare ett fokus: Nemlig å få Regnskapet riktig til slutt (evt. Lønnskjøringen/Faktureringen riktig til slutt).

Lav risiko for feil når alle brikkene kommer på plass

Liten risiko for feil med alle brikkene på plass

Alternative systemer krever at du gjør jobben med pinlig nøyaktighet og at du setter alle detaljene på plass i en diktatorisk rekkefølge. Dette betyr et arbeidsregime som slett ikke passer for alle mennesker. De fleste blir ineffektive og redde for å gjøre feil. Med iExcel Premium er du trygg på at feil kan korrigeres. Systemene krever ikke pinlig nøyaktighet og 100% feilfri datainnlegging. Med iExcel Premium kan du få regnskap/lønn/faktura til å bli riktig steg-for-steg ved hjelp av en kombinasjon av metoder som: Beste antakelser, prøving og feiling, kontroll og feilretting. Selv med lite erfaring er iExcel et trygt valg, fordi du kan få hjelp av andre til å foreta kontroll og feilretting. Uansett metode: Du får satt brikkene på plass en etter en, og risikoen for feil er liten.

Det er mange gode grunner for å velge fleksible Excel-modeller som erstatning for fastlåste og begrensende dataprogrammer og webløsninger. iExcel Premium gir fullverdige løsninger for virksomheter hvor en eller to personer har jobben med Regnskap, Lønn og Fakturering. Den som jobber med iExcel Premium får en mer effektiv og interessant arbeidsdag siden dette er systemer som gjør det enkelt å gjøre en god jobb.
Last ned Gratis MINI eller KJØP fullversjon

Om forfatteren

Sigurd Renander er statsautorisert revisor og iExcel's fagmann på regnskap og Excel. Hans mål er at folk i småbedrifter skal være dyktige og selvstendige nok til å klare seg selv. Hver uke hjelper Renander flere medlemmer med iExcel Premium til å løse små og store problemer. Han sørger for at iExcel Premium blir et trygt valg også for de som er i startfasen.