Vi har protestert mot fjerningen av skattemeldingen fra Altinn

By Sigurd | iExcel Blogg

Dec 16

Skattedirektoratet har sendt ut et brev med varsel om at skattemeldingen fjernes for alle aksjeselskaper f.o.m. inntektsåret 2023. Senere vil de fjerne skattemeldingen i Altinn også for enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper, og trolig også etter hvert privatpersoner som har endringer i forhold til forhåndsutfylte skattemelding.

Vi i iExcel vil ikke finne oss ikke i at myndighetene nekter oss en skattemelding vi kan fylle ut og sende inn. Om den er på papir eller i Altinn, er ikke viktig for oss. Vi kan fint klare begge deler.

Den 15.12.2023 svarte vi Skattedirektoratet gjennom et 16-siders brev. Der påpeker vi at Skattedirektoratets  radikale reform med fjerning av skattemeldingen for aksjeselskaper er ulovlig, og derfor ikke kan gjennomføres som planlagt. 

Vi kjenner oss trygge på at vi har en god sak fordi våre undersøkelser har åpenbart en rekke forhold som er uholdbare for gjennomføringen av de tiltakene som vi fikk varsel om i brevene. 

Hvis Skattedirektoratet til tross for våre innsigelser likevel fjerner skattemeldingen, er dette så graverende at vi frykter en ny offentlig skandale med førstesideoppslag som: Ny skandale for Støre og Vedum: Skattemeldingsskandalen

Skattedirektoratet tillater seg å bruke ordet "skattemelding" om skatteopplysninger i en SAF-T fil generert fra et system. Dette er grovt misvisende og villedende. En SAF-T fil kan ikke betegnes som en skattemelding, selv om den inneholder skatteopplysninger.

En skattemelding er et skjema med klart definerte egenskaper:

 • Den har sitt grunnlag i et fysisk dokument, og det er dette dokumentet som bestemmer utformingen av en elektronisk versjon.
 • Den er skjematisk utformet og består av et hovedskjema med ett eller flere underskjemaer.
 • Hvert skjema tildeles sitt eget ID-nummer (For aksjeselskaper er RF-1028 anvendt).
 • Skjemaene er designet for menneskelig bruk, ikke for datamaskiner.
 • De kan være elektroniske (som i Altinn) og krever ikke programmer eller apper for å se, fylle ut, sende inn, lese, kontrollere, signere, skrive ut, osv.
 • Skjemaene har et brukervennlig, menneskelig grensesnitt.
 • De har en fast utforming som er gjenkjennelig fra år til år.
 • Utfyllingen av skjemaene skjer i nummererte poster, organisert i en logisk rekkefølge.
 • Det er lagt til rette for rask og effektiv innlegging av beløp, som i RF-1167 Næringsoppgaven, der en tabell er satt opp i samsvar med standard kontoplan (NS 4102). Dette tillater rask og effektiv innføring av tall.
 • Skattemeldingsskjemaene er offentlige, utgitt av Skattedirektoratet, som også har ansvaret for dem.
 • Skjemaene er gratis

På utilbørlig vis påstår Skattedirektoratet nå at en digital fil fra system er "den nye skattemeldingen". En fil vil aldri kunne være en skattemelding, selv om den viser skatteopplysninger om den åpnes i det riktige dataprogrammet.

I de kommende dagene vil vi presentere flere bloggposter med info om det vi har meldt Skattedirektoratet.

I vårt brev konkluderer vi med at Skattedirektoratets radikale reform er ulovlig når det gjelder manuelle aksjeselskaper (også manuelle ENK og ANS), og at den derfor ikke kan gjennomføres som planlagt. Vi krever at manuell utfylling av skattemeldingen må videreføres i Altinn.

En skattemelding er et skjema med klart definerte egenskaper:

About the Author

Sigurd er statsautorisert revisor og iExcel's fagmann på regnskap og Excel. Hans mål er at folk i småbedrifter skal forstå at de er dyktige og selvstendige nok til å klare seg selv, kanskje med noe hjelp i startfasen. Sigurd hjelper iExcel Premium-medlemmer til å løse små og store problemer. Dermed blir iExcel Premium et trygt og godt valg av ny programvare - også for de som fra før ikke kjenner så godt regneark og MS Excel.