Årsmoms 2019 – steg for steg guide for regnskap med MVA-melding

By Sigurd | iExcel Blogg

Sep 25

Årstermin for merverdiavgift i 2019 med forfall mandag 11. mars 2020

iExcel hjelper deg med det du trenger for å kunne ha kontroll over bokføringen, få tallene som skal inn i Mva-meldingen og den dokumentasjonen du trenger i tilfelle bokettersyn. 

Du trenger et godt, enkelt og rimelig regnskapsprogram. Skaff deg iExcel Regnskap Premium 2019 og du får et excelbasert regnskapsprogram som er lett og forstå. 

Vær ute i god til og følg denne oppskriften

 • Skaff deg medlemskapet iExcel Regnskap Premium 2019, og last ned vårt Excelbaserte Premium regnskapsprogram. Det er satt opp med faste data og innstillinger og klart til bruk.
 • Registrer alle transaksjoner - inngående fakturaer og regninger, utgående fakturaer, samt betalinger og andre regnskapstransaksjoner
 • Det er bare inngående fakturaer (og regninger) og utgående fakturaer (evt. annen type inntektsgrunnlag) som skal ha mva-kode. Sett inn den mva-koden som samsvarer med typen kostnad og mva-satsen i fakturaene
 • Kontroller saldobalansen, rapporter for enkeltkonti og se om alt er som forventet. Ta nødvendige justeringer og korreksjoner
 • Data til MVA-oppgaven kommer automatisk basert på innlagte mva-koder. Du taster inn eller kopierer tallene i iExcel Regnskapsbok Premium over til Altinn

Samme oppskrift kan brukes om du har 6 mva-terminer pr. år. 

Mer detaljert om hvert punkt i oppskriften

1. Skaff deg nedlastning og bruksrett til regnskapsprogrammet iExcel Regnskapsbok Premium 2019

Dette er det beste regnskapssystemet for småbedrifter fordi det er excelbasert og du får full kontroll på regnskapsdataene dine. Du jobber i et kjent og kjært grensesnitt (Excel), og kan bruke all din Excel-kunnskap til å gjøre jobben enklere. Og ja, du kan korrigere feil, så lenge ikke perioden er avsluttet. iExcel Regnskapsbok Premium har de samme rapportene og den samme dokumentasjonen som Norges mest populære nettbaserte regnskapssystemene. Alt dette gjør at du kan være trygg på at du klarer å føre regnskap og sende inn mva-melding om du bruker vårt premium regnskapsprogram.

Kjøp medlemskapet ved å klikke på kjøpsknappen lenger nede i dette blogginnlegget. 

Umiddelbart etter at medlemskapet er i orden kan du laste ned programfilene under fanen "Premium" som ligger på Din Side hvor du kommer til hver gang du logger deg på iexcelbooks.no. Filene ligger i en Zip-fil som du må flytte fra nedlastningsmappen til en vanlig filmappe før du pakker den ut. 

Når filene er pakket ut kan Excel-filene som regnskapssystemet består av åpnes og data kan legges inn. 

2. Registrer alle transaksjoner

Har du årsmoms kan du egentlig sortere bilagene for hele året etter kategori slik:

 • Alle utgående fakturaer datert i 2019
 • Alle inngående fakturaer datert i 2019
 • Alle kontantkvitteringer i 2019 med spesifisert merverdiavgift
 • Alle lønnsbilag for 2019
 • Kontoutskrifter bank o.l. (inn- og utbetalinger) for alle måneder i 2019
 • Alle diversebilag, internbilag og øvrige bilag uten mva for 2019

Pass på at du lager bilagsdokumentasjon for alle transaksjoner og at de bokføres kun en gang. Dokumentasjon lagrer du enten i papirformat eller i form av PDF-dokumenter som du lett kan skrive ut.

Hvordan bokføre de enkelte typer bilag?

iExcel Regnskapsbok Premium hjelper deg til rask og riktig bokføring, blant annet gjennom innebygde bilagsmaler for de mest vanlige typer bilag. Kode 1 i cellen for standard-bilag betyr "Utgående faktura med 25 % mva". Kontonumre, mva-kode og bilagstekst kommer automatisk, og det eneste som må registreres er dato, beløp og kundenummer (reskontro). Tilsvarende gjelder for andre typer vanlige bilag. Det er mulig å legge til nye bilagsmaler og å tilpasse de standard bilagsmalene til enhver virksomhet. 

Bilagsmalene fungerer også som tips for hvordan man bokfører de enkelte bilag. 

Det er også mulig å bruke Copy-Paste av data fra f.eks. transaksjonsrapport fra fakturasystemet virksomheten brukes, eller å taste inn alt manuelt.

3. Sett inn mva-koder og kontroller at de er korrekte

Det brukes standard mva-koder, som er 1 for 25% inngående merverdiavgift (leverandørfakturaer/anskaffelser) og 3 for 25% utgående merverdiavgift. Mva-kodene som brukes for mva-satsene 15% og  12% vises som merknader i registreringsarket. 

Det er viktig å bruke mva-koden som samsvarer med den satsen som er benyttet i fakturaen. Også ved bruk av bilagsmaler bør mva-koden kontrolleres. 

4. Kontroller enkeltkonti og saldobalanse mv. for å se at bokføringen er gjort riktig

Etter at alle bilag for perioden er bokført kommer den interessante øvelsen å kontrollere om man har gjort en god jobb. Selv de dyktigste regnskapsførere gjør feil. Kunsten å kontrollere bokføringen er viktig for å bli en god regnskapsfører. Det er viktig å fokusere på noen få enkle ting. Her er nøkkelpunktene: 

 • Banker og finansinstitusjoner. Hver bankkonto skal ha egen regnskapskonto (hovedbokskonto). Sørg for at saldoen på hver slik konto stemmer for hver måned i henhold til kontoutdrag fra bank. Hver transaksjon på kontoutskriften skal være bokført. 
 • Kunder. Faktura skal være bokført etter fakturadato mot kundereskontro, hvor hver kunde har egen konto. Betalingene skal bokføres separat og etter betalingsdato. Kunder har debetsaldo (positiv saldo) når det er bokført en faktura som ikke er betalt. Når fakturaen er betalt skal kunden ha saldo = 0. Kontroller bokført saldo på hver kunde og påse at den er riktig. 
 • Leverandører. Dette er nøyaktig som for Kunder ovenfor, bare med motsatt fortegn.
 •  Øvrige balansekonti. Balansekonti er EIENDELER på debetsiden og GJELD på kreditsiden sammen med EGENKAPITAL. Kunder og bankkonti er Eiendeler. Også andre Eiendelskonti med kontonummer mellom 1000 og 1999 må kontrolleres, og i hvert fall pr. 31.12., men gjerne oftere. Pass på at UB (Utgående balanse) stemmer med realitetene.

Kontrollen av kunder og leverandører gir automatisk en førstegrads kontroll av at bokføringen av kostnader og inntekter er riktig. I hvert fall beløpsmessig. Betalingene fra kunder og til leverandører styrker denne kontrollen. Hvis noe er feil vil det bli avslørt i kontrollen av bokførte saldi og transaksjoner på bankkonti, kundekonti og leverandørkonti. 

Det som bør kontrolleres i tillegg er mva-kodene. Det skader selvsagt ikke å se over de mest vesentlige resultatkonti også. 

5. Legg tallene fra iExcel Regnskapsbok Premium over til MVA-meldingen på Altinn

Kontrollen av kunder og leverandører gir automatisk en førstegrads kontroll av at bokføringen av kostnader og inntekter er riktig. I hvert fall beløpsmessig. Betalingene fra kunder og til leverandører styrker denne kontrollen. Hvis noe er feil vil det bli avslørt i kontrollen av bokførte saldi og transaksjoner på bankkonti, kundekonti og leverandørkonti. 

Det som bør kontrolleres i tillegg er mva-kodene. Det skader selvsagt ikke å se over de mest vesentlige resultatkonti også. 

Hva hvis du ikke rekker å gjennomføre alle punktene før fristen for MVA-melding?

Fristen for Mva-melding kan komme for fort i forhold til hvor klar du er. Da er det en ting å gjøre: Fokusere 100 % på bokføringen av de bilagene som har merverdiavgift. 

Det gjør jobben mye enklere, samtidig som det betyr å utsette tidkrevende kontroll- og korreksjonsarbeid. Men av og til må man ta hovedoppgavene og vente til senere med å få alle detaljer på plass. 

Du kan vente med å bokføre betalinger til senere. En risiko ligger i at du ikke får den ekstra kontrollen avstemming av kundereskontro og leverandørreskontro gir. Men du kan dobbeltsjekke bokføringen av de bilagene du fokuserer på. 

Her er det minimum bilag du må bokføre for å få sendt inn mva-meldingen raskest mulig:

 • DU MÅ bokføre alle utgående fakturaer i perioden med mva-kode
 • DU MÅ bokføre alle inngående fakturaer i perioden med fradrag for inngående merverdiavgift
 • DU MÅ bokføre alle kontantkjøp og småkvitteringer som gir fradrag for inngående merverdiavgift
 • DU MÅ bokføre alle anskaffelser fra utlandet hvor det skal innrapporteres import-mva

Hvis det er omsetning fra nettsalg, kassasalg eller løpende avtaler, må det også bokføres med riktig mva-kode. Husk at det finnes mva-koder også for salg til utlandet og annet avgiftsfritt salg. 

Høres dette ut til å være en overkommelig oppgave?

Hvis du har lyst å prøve deg på å bokføre bilagene som skal inngå i Mva-meldingen eller hele regnskapet, så kan du starte allerede i dag. Kjøp det billige medlemskapet iExcel Regnskap Premium 2018 og sett i gang. 

Trenger du hjelp tilbyr vi hjelp både på vårt brukerform (gratis) og i form av supportpakker. 

Kjøp iExcel Premium medlemskap for nedlastning og bruksrett for aktuelt år

Du kan skaffe deg iExcel Premium Regnskap, Lønn eller Faktura 2019 eller Premium Regnskap 2018. iExceler 2019 gir deg alle de tre Premium programmene for regnskapsåret. 


About the Author

Sigurd er statsautorisert revisor og iExcel's fagmann på regnskap og Excel. Hans mål er at folk i småbedrifter skal forstå at de er dyktige og selvstendige nok til å klare seg selv, kanskje med noe hjelp i startfasen. Sigurd hjelper iExcel Premium-medlemmer til å løse små og store problemer. Dermed blir iExcel Premium et trygt og godt valg av ny programvare - også for de som fra før ikke kjenner så godt regneark og MS Excel.