Ofte Stilte Spørsmål

Faktura

Gå til fakturaarket, slå av arkbeskyttelse og slett det nåværende bildet “Logo”. Deretter står du i en celle og velger: Sett inn – Bilde – og velger den jpg/png/gif-fil (eller annen type bildefil) som inneholder din logo.


Ja, iExcel Fakturabok Premium har et eget internasjonalt fakturaoppsett i regnearket ‘Faktura UTL’ hvor bankgiroen nederst i den ordinære fakturaen har blitt erstattet av betalingsopplysninger som er vanlig tekst. Vi har tatt med Swift/BIC og IBAN koder, som er nødvendige for at kunden skal få gjennomført betalingen over landegrensene. I dette regnearket kan du velge mellom norsk eller engelsk tekst.


Dette er enkelt. Med Premium-versjonen av bådee Fakturabok og Regnskapsbok har du integrasjonsmuligheter som er mer oversiktlige enn i helintegrerte dataprogrammer. Du har full kontroll fordi du selv styrer det som skjer. Fremgangsmåten er å bruke Copy-Paste (Kopier – Lim inn verdier) for å overføre bokføringsdata fra et bestemt ark i Fakturaboken direkte inn i Regnskapsbokens registreringsark. Med denne metoden kan du bokføre 100 fakturaer om gangen, i løpet av et par minutter. Det regnearket i iExcel Fakturabok Premium som fungerer som “bro” i denne operasjonen heter ‘Bokf. faktura’.


Kreditnota har fakturatype 5 i arket ‘1.Fakturainput’. Da kommer det opp en gul celle i kolonne O hvor du kan fylle inn fakturanummeret på den fakturaen som kreditnotaen er knyttet til. Når du kommer til regnearket ‘2.Vareinput’ skal varenummeret følge opprinnelig faktura, mens antallet skal settes med minus fortegn. Siden pris alltid kan justeres i iExcel Fakturabok Premium, står du helt fritt i å sette f.eks. 40% avslag i pris om det ikke er riktig å kreditere 100% av tidligere fakturert beløp.


iExcel Fakturabok Premium har et fast vareregister i regnearket ‘Produkter’. Her legger du inn faste varer og tjenester som du tilbyr, og setter inn enheten de selges i, samt veiledende pris. Mva-kode og regnskapskonto legges også inn. Alle produkter som legges inn får et unikt varenummer. Senere, når du skal legge inn vareopplysninger i en bestemt faktura, er det arket ‘2.Vareinput’ som gjelder. Når du legger inn varenummer her, blir data hentet fra vareregisteret. Både pris, rabatt og andre data du får opp kan justeres i dette arket. Derfor trenger du ikke endre en vares oppføring i vareregisteret. For å unngå å endre data for tidligere fakturaer, skal du ikke foreta endringer i vareregisteret i løpet av året. I iExcel Fakturabok Premium kan overskrifter og forklarende tekster legges inn på samme måten som varer, og hentes inn i fakturaer ved å taste inn deres varenummer.


I iExcel Fakturabok Premium blir lovlig gebyr lagt på automatisk. Du velger selv om du vil legge purregebyret på inkassovarselet eller på en purring. Ditt valg gjøres i cellene X35/X36 i regnearket ‘Purring 1’.


Dette er enkelt i iExcel Fakturabok Premium. Du legger inn dato og beløp i arket ‘4. Oppfølging’, og går deretter til arket ‘Purring 1’ eller ‘Purring 2’ eller ‘Inkasso’, avhengig av hva slags type betalingsoppfordring du skal sende. Her legger du inn fakturanummeret som kravet gjelder, og skriver ut til printer eller pdf-fil.


Vi anbefaler å sende faktura så raskt som mulig, og å ha kort forfallstid. I dagens turbosamfunn burde det ikke være nødvendig med mer enn 7 dagers forfallstid. Rutinene for purringer og inkassovarsel bør tilpasses hver kunde, og den relasjonen du har til kunden. Ved forsinket betaling er vi tilhengere av å i første omgang sende en personlig epost med noen ord om at betaling har uteblitt, og så legge ved formell purring som enkelt kan skrives ut til pdf-fil fra iExcel Fakturabok Premium. Inkassovarsel må sendes i post og ha minst 14 dagers forfallstid. Dette har vi selvsagt bygget inn i Fakturabok Premium.


I iExcel Fakturabok Premium lager du en faktura ved å legge inn data i de to regnearkene som heter ‘1.Fakturainput’ og ‘2.Vareinput’. Ikke så sjelden finner du ut at en kunde eller en vare ikke ligger inne i Kundeboken eller i vareregisteret. Da må du gå dit og legge inn manglende data. Om du finner ut at fakturaen mangler f.eks. kontonummer eller foretaksnummer, må du gå til Start-arket og legge inn dette. Systemet er enkelt å forstå. Det viktigste er å kontrollere Faktura-rapporten, og finne ut hvilke data som mangler eller er feil. Deretter må man gå tilbake og finne KILDEN, og gjøre endringene der. Data eller formler i fakturarapporten skal ikke endres, hvis ikke det er en endring som skal gjelde alle fakturaer (som f.eks. å sette inn egen Logo i fakturaene).


Faktura Premium

Vårt Premium-fakturasystem heter iExcel Fakturabok Premium.

Microsoft bruker betegnelsen Arbeidsbok på en Excel-fil, og vi ønsker å benytte det samme begrepet.

0 Comments - Leave a Comment

Ja, iExcel Fakturabok Premium har varekartotek. Ved å legge inn varenummer i registreringsarket for vareopplysninger til en faktura, får du opp varenavn, pris etc. basert på opplysningene i varekartoteket.

0 Comments - Leave a Comment

Ja, iExcel Regnskapsbok Premium har egen kolonne for rabatt. Kolonnen vises kun på fakturaer med beløp i rabattkolonnen.

0 Comments - Leave a Comment

Ja, prisen i varekartoteket er kun veiledende pris. Ved innleggingen av hver varelinje er det mulig å øke eller redusere prisen. Det er også mulig å legge inn rabatt som enten prosent eller beløp. i iExcel Fakturabok Premium er et svært fleksibelt system.

0 Comments - Leave a Comment

Både første og andre purring er inkludert.

0 Comments - Leave a Comment

Selvsagt har iExcel Fakturabok Premium smarte og enkle metoder for bokføring av fakturaene. Det er mulig å samle opp 100 fakturaer om gangen og overføre til iExcel REGNSKAPSBOK Premium med Copy-PasteValues (Kopier – Lim inn Verdier). Det ligger et eget regneark hvor bokføringsgrunnlaget blir generert.

0 Comments - Leave a Comment

Ja, det er et eget regneark med engelsk faktura-layout. For hver faktura kan du velge hvilket av fakturaarkene Norsk og Engelsk du vil bruke.

0 Comments - Leave a Comment

iExcel Fakturabok Premium har en glimrende fakturaoppfølging. Du kan legge innbetalinger inn i et eget regneark og knytte disse opp til fakturanummeret de gjelder. Deretter går du til et annet regneark som inneholder fakturaoppfølging. Her kan du sjekke og vurdere a) Rentenota, b) Purring nr. 1, c) Purring nr. 2 og d) Inkassovarsel. Legg inn dato og beløp i oppfølgingsarket, og du kan skrive ut relevante rentenotaer, purringer eller inkassovarsler.

Det er vel dokumentert at god fakturaoppfølging reduserer risikoen for tap på fordringer i tillegg til å gi bedre likviditet.

0 Comments - Leave a Comment

Ja, å bruke Excel til fakturering er like lovlig som å bruke penn og papir. Kravet om at et edb-fakturasystem skal gi fortløpende fakturanummer er selvsagt ivaretatt i iExcel Fakturabok Premium.

0 Comments - Leave a Comment

Generell

Først må du være medlem av iexcelbooks.no for å få tilgang på en eller flere av arbeidsbøkene. Har du registrert deg tidligere, kan du logge deg inn med brukernavn og passord for å få tilgang.


Ja! Arbeidsbøkene gjelder for både mac og pc og kan benyttes om hverandre. Allikevel, kan de se litt ulike ut, avhengig av skjermoppløsningen. Funksjonalitetene er allikevel de samme.


Logg inn og klikk på “Rediger profil”. Her kan du endre passord og brukernavn.


Siden du skal jobbe med Excel-filer er det selvsagt ønskelig med visse forkunnskaper i både generell databehandling og Excel. Det viktigste er at du jobber mot en original-fil og at du beskytter dine data og filer ved å lagre ofte og å ta backup. Inndataene dine holdes oversiktlig i form av tabeller. Klarer du å passe på dine inndata, så er det ingen risiko for å gjøre uopprettelige feil. Hvis du gjør feil, så lærer du mer enn om ikke du gjør feil. Med Excel kan alle feil rettes opp igjen, og det er du som må finne ut hvordan du skal rette opp feil som oppstår. Feilretting i Excel kan utføres på en rekke ulike måter, og tar en brøkdel av tiden det ville tatt å få rettet feil i et hvilket som helst annet system. Etter vår oppfatning er Excel helt unikt siden det å gjøre feil innebærer mange flere positive konsekvenser enn negative.


Vi har avtale med to anerkjente internett betalingsløsninger. DIBS (Skandinavias største og Paypal. Har du ikke PayPal konto, anbefaler vi DIBS. Begge løsningene tilbyr betaling med den typen kredittkort du foretrekker.


Under “Logg inn” til høyre på hjemmesiden finner du en klikkbar lenke med teksten “Glemt passord?”. I skjermbildet som kommer opp skriver du inn din Epost-adresse eller ditt brukenavn, og du får tilsendt passord på Epost.


Kom i gang

Data registreres i bestemte celler i bestemte inndata-regneark. Systemet tar hånd om alle beregninger og rapporter. Med Excel innstilt på “automatisk beregning” kan du umiddelbart sjekke at dataene har blitt korrekt lagt inn. Om noe har blitt feil er det lett å gå tilbake og korrig

 

 


Nettløsninger er i grove trekk ikke noe mer enn dataprogram flyttet til Internett. Det har fordeler og ulemper i forhold til dataprogram lokalt på harddisk.

Med iExcel får du det beste fra begge leire. Du kan lagre iExcel-filene på Dropbox eller tilsvarende løsning. Med Dropbox ligger original-filene lokalt på datamaskinen og du kan jobbe også uten at du er tilkoblet internett. Når du er oppkoblet sørger Dropbox for at filene du lagrer på harddisken også lagres som en kopi på deres Internett-server. Da får du automatisk back-up, du kan jobbe på 2 datamaskiner, og du kan laste ned og se eller jobbe på filene hvor enn du er i verden.

Valgfriheten på lagringssted taler sterkt for i iExcel’s favør. Sensitive data kan legges lokalt på harddisk, mens ikke-sensitive data kan ligge på Dropbox. Dette lar iExcel deg få velge selv! Og ser du på forhold som pris, fleksibilitet, oversiktlighet, logisk struktur og rask registrering av data, ser du at det går enda mer i favør av iExcel i forhold til nettløsninger.

De som liker å jobbe i Excel-regneark har alltid større utbytte av iExcel Premium-systemer enn rigide dataprogram, enten de er nettbasert eller ikke.


Nei, iExcel opererer har ingen bindende avtaler. Gratis-medlemskapet løper 10 år. Man kan melde seg av selv, men det har konsekvensen at man mister retten til å bruke nedlastede Gratis-systemer.

For betalte medlemskap opereres det med en nedlastningsperiode på 12 måneder. Medlemskapet blir formelt avsluttet når denne perioden er over. Medlemmene beholder dog bruksretten til lovlig nedlastede iExcel-systemer for året også etter at nedlastningsperioden er utløpt.

Hvert år legges det ut nye iExcel-medlemskap med tilhørende iExcel-systemer. Tidligere medlemmer plikter ikke å kjøpe nytt medlemskap hvis de ikke lenger ønsker å benytte iExcel-systemer.


Med en gang du har lastet ned, flyttet og pakket ut zip-filen med iExcel-systemet er du i gang. Du tegner medlemskapet og har iExcel-systemet oppe på mindre enn 5 minutter.

Det hele er basert på selvbetjening via nettsiden du er inne på nå, www.iexcelbooks.no. Her tegner du medlemskap, betaler, mottar faktura og laster ned Excel-filene. Enkelt og greit!

Det beste er å starte med systemets standard oppsett for deretter å foreta eventuelle justeringer ved behov. Dermed blir det lett å komme i gang med iExcel selv for nybegynnere.


Det blir betydelig enklere for deg både å forstå ting og å få hjelp når du jobber i Excel. Regnearkene er intuitive og logiske i struktur, og det er mulig å prøve og feile til du får tingene på plass. Over 500.000 nordmenn bruker Excel og du har kanskje noen i familien eller omgangskretsen som kan hjelpe.

På iExcel’s brukerforum på iexcelbooks.no kan du få svar på spørsmål knyttet til programvaren, fagområdet eller Excel generelt. Har du mistanke om feil i et iExcel-system rapporterer du inn dette på helpdesk eller epost, og du vil få eksperthjelp til å finne løsninger.

Alle som ønsker profesjonell support kan få det av vår Excel-utvikler, som også er statsautorisert revisor med stor sans for de helt enkle, praktiske og riktige løsningene.


Det er store forskjeller mellom Mini og Premium.

Mini-variantene har bare minimumskvalitete, og de setter store begrensninger for hva som kan gjøres. Dette gjør mini-variantene ugunstige i praksis å bruke på annet enn mikro-virksomheter.

Vi har laget mini av tre grunner:

 • de med små ambisjoner og behov skal få enkle datasystemer som passer sitt nivå
 • de med lite kunnskap og interesse for Excel skal oppdage Excel og fordelene man får av å jobbe i Excel
 • for at folk skal kunne finne ut om de klarer å laste ned, lagre og pakke ut zip-filene og få åpnet iExcel-filene
 • for at folk skal bli kjent med vårt konsept

Premium er derimot innholdsrike og komplette systemer som er fullt på høyde med det du finner av dateprogrammer og webløsninger for regnskap, faktura og lønn. iExcel Premium byr på svært få begrensninger og desto flere muligheter. Derfor er Premium foretrukket av dyktige folk som vil ha gode og effektive verktøy til krevende oppgaver hvor det er nødvendig med full oversikt, kontroll og dokumentasjon.

Alle de tre Premium-medlemskapene vi har gir mye for pengene. Du taper garantert ingenting på å teste de ut! De fleste av våre Premium-brukere er svært fornøyde med å kunne gjøre jobben i komplette høykvalitets Excel-systemer levert av iExcelbooks.no.


Det mest verdifulle i et medlemskap er nedlastning og bruksrett til iExcel-systemet som hører til medlemskapet. Dette systemet kan du som medlem laste ned så mange ganger du vil i løpet nedlastningsperioden (normalt er 12 måneder), og bruke slik du vil.

Ulike medlemskap gir ulike kategorier iExcel-systemer.

iExcel-system som lastes ned kan brukes for det året det gjelder, og da i ubegrenset antall. Det er snakk om leie/lisensiering av programvaren til det enkelte medlem, og bruksretten er strengt personlig.

I tillegg gir alle Premium-medlemskap tilgang til support på forum og helpdesk. Medlemmene kan få billig konsulentbistand gjennom forhåndsbetalte support-pakker. Noen av medlemskapene inneholder også andre nyttige Excel-verktøy som bonus.


Både medlemskap og tilknyttet programvare kan bare brukes for en bestemt periode. Premium og Mini-12 dekker et helt kalenderår. Skal du f.eks. bruke iExcel Regnskapsbok Premium for bokføring for både 2014 og 2015 kreves to medlemskap.

Det er bilagsdato, lønnsdato og fakturadato som bestemmer hvilken medlemskap/versjon man trenger, og ikke tidspunktet for selve registreringen.

 


For å bruke iExcel Arbeidsbøker trenger du en datamaskin (PC eller Mac) som har Microsoft Excel installert.

Bruker du Windows-PC må Excel-versjonen være 2007 eller nyere. Mac-brukere må ha Excel 2011 eller nyere.

 


Alle Microsoft Office programmer gir brukerne nok sikkerhet. Det er brukerfeil som gjør at data kan gå tapt, og dette gjelder alle dataprogrammer.

Filene må selvsagt lagres for å at siste innlagte data skal bli med. Men Microsoft gjør det enklere å enklere å få tilbake data, selv i ikke-lagrede filer. Sikkerhetskopi bør tas jevnlig for å hindre tap av data om harddisken skulle kræsje. Sikkerhetskopiering kan løses automatisk ved å bruke Dropbox eller tilsvarende nettjeneste.

Data du har i dine iExcel-filer er like sikre som andre filer du har. I tillegg har iExcel bygget inn mye funksjonalitet som bidrar til et korrekt resultat. Med iExcel får du mulighet til å sjekke resultatet underveis og korrigere eventuelle feil som har blitt gjort. Det er lettere å få korrekt resultat med iExcel enn med andre løsninger, hvor innlagte data låses fast og hvor feil krever at det settes i verk en rigid prosess for feilhåndtering.


Vi vil at flest mulig skal oppdage de åpenbare fordelene Excel-systemer gir i form av fleksibilitet, forståelse og effektivitet. Vi søker en delingskultur hvor tusen Excel-brukerne deler samme Excel-systemer i stedet for at alle tusen skal kaste bort tiden på å lage tusen ulike applikasjoner. Det er utrolig krevende å utvikle avanserte og feilfri Excel-systemer. Siden vi har ekstremkompetanse på Excel-utvikling, systemoppbygging, lover og regler, har vi tatt rollen som utvikler og koordinator.

Våre brukere bidrar med sine ønsker og tilbakemeldinger om feil og unøyaktigheter. Dette er til stor hjelp for oss til å gjøre systemene best mulig uten å måtte bruke så mye ressurser.

Prisene for Premium-medlemskapene er satt så lavt både fordi vi ønsker å gi alle en mulighet til å få tilgang på våre beste modeller, og fordi vi er avhengig av mange fornøyde kunder for å ha lønnsomhet i det vi driver med.


Det er rett og slett fordi vi selv elsker å jobbe i Excel! Excel er verdens beste og mest populære regnearkprogram. Excel-brukere jobber raskere enn alle andre og kan løse praktiske og tekniske utfordringer selv. Det gir en egen frihet og mestringsfølelse å jobbe i verktøy du selv styrer, i stedet for verktøy som styrer deg.

Vi er eksperter på Excel og utvikling av Excel-systemer, i tillegg til at vi har ekspertise på bokføring, lønnskjøring og fakturering. Derfor jobber vi for å gi Excel-brukere mulighet til å bruke sitt favorittprogram Excel på viktige oppgaver med regnskap, lønn og faktura.


Et iExcel-system består av en Excel-fil (noen ganger to filer). Filene består av mange regneark, hvor noen er dataregistrering, noen inneholder programkode og beregninger, mens andre kun er rapportark.

Registering av dine data gjøres i dedikerte celler og tabeller. Disse er formatert med egen farge for at det skal være lett å forstå.

Med programkode og data i samme filer, er det lett å generere kopier av iExcel-systemene, med formål f.eks. demonstrasjon, testing eller backup.

Med iExcel-systemer er det trygt å eksperimentere. Feil som blir gjort kan lett gjøres om, og man kan velge blant flere ulike metoder for å korrigere feil. Muligheten til å prøve og feile uten konsekvenser er en av de mange fordelene et iExcel-system gir.

 


Ja, det stemmer. Alle iExcel-systemene er iExcel AS sin eiendom. Som medlem får du kun lisensiert en bruksrett til systemet.

Det flere ting som er ulovlige å gjøre, og som ved overtredelse kan føre til både straffe- og erstatningsansvar.

Det er strengt ulovlig å:

 • bruke iExcel’s systemer på en periode de ikke er laget for.
 • forsøke å gjøre tilpasninger i iExcel’s systemer for å kunne bruke de ut over det formål de eller den perioden de er laget for.
 • videredistribuere iExcel’s systemer til andre.
 • bruke iExcel’s systemer uten å ha kjøpt medlemskap for dette systemet for dette året
 • benytte iExccel’s Premium-systemer på oppdrag mot betaling, uten å samtidig ha gyldig Proff-lisens som dekker bruken.

Vi verdsetter medlemmenes respekt for vår eiendomsrett til iExcel-systemene, og at de til en hver tid gjeldende medlemsbetingelser blir overholdt.


For å bruke iExcel Arbeidsbøker trenger du bare grunnleggende kunnskap om data og Excel. De viktigste punktene er å opprette og behandle filmapper, pakke ut zip-filer, kopiere og flytte filer, ikke blande siste versjoner av filene (originalfilene) med kopier. I tillegg må du selvsagt beskytte filene dine og ta backup.

Det betyr at alt du trenger å vite for å bruke iExcel-systemene, er ting du uansett må vite uavhengig av om du bruker iExcel eller ikke.


Det er selvsagt fordel med gode Excel-kunnskaper, men dette er noe som kommer raskt mens man jobber. iExcel’s systemer er bygget opp av Excel-regneark og er derfor intuitive og svært oversiktlige og lette å forstå på grunn av sitt tabellariske format.

Det er en fordel å raskt lære seg følgende hvis man ikke kan det fra før:

 • Innlegging av data på flere metoder enn gjennom ren inntasting
 • Merke og kopiere et område fra annet regneark og lime inn som verdier
 • Bruke filterknapper for trekke ut ønsket informasjon i rapporter og tabeller
 • Bruke angreknappen
 • Navigere fra et regneark til et annet
 • Ta manuell backup hvis man ikke har automatisk backup via Dropbox eller andre måter
 • Justere utskriftsområde
 • Justere zoom-nivået
 • Justere settingen for “frys ruter”

Dette er utrolig liten læreutfordring i forhold til det å ta i bruk et hvilket som helst tradisjonelt program eller nettløsning.


Alle våre iExcel-systemer er knyttet opp til bestemte medlemskap. Spørsmålet er derfor heller hvilke av medlemskapene som passer for deg.

Svaret er todelt ut fra: a) hvilke behov du har, og b) hvilke ambisjoner og interesser du har

Behov: Med ansvar for ett eller flere firmaer/foreninger med behov for Premiums kvaliteter og egenskaper, bør du selvsagt velge Premium. Det samme gjelder hvis du vil få slik ansvar senere i året. Husk at når du først har skaffet deg Premium-medlemskap, kan du bruke Premium på alle virksomhetene/foreningene du har ansvar. Den lave prisen, kombinert med Premiums kvaliteter og innhold som går langt ut over Gratis-variantene, tilsier at man bør ha en lav terskel for å velge Premium-medlemskap.

Ambisjoner og interesser: Har du ambisjoner og ønsker å utvikle deg og dine ferdigheter på Excel eller fagområdene bør du velge Premium. De avanserte systemene du får har høy læringsverdi og kan brukes på ulike test- og oppgavecase. Hvorfor kjøpe kostbare kurs om du kan lære vel så mye gjennom selvstudium sentrert rundt iExcel Premium-systemer?

 


Lønn Premium

Ja, iExcel Lønningsbok Premium har register over ansatte og faste opplysninger som skal inn i lønnsslipp og lønnskjøring. Når du registrerer lønn er det bare å legge inn lønnsnummeret til den ansatte, og data blir hentet automatisk fra regnearket med faste ansattdata. Dette regnearket heter ‘2. Ansatte’.


Vårt Premium-lønnssystem heter iExcel Lønningsbok Premium.

Microsoft bruker betegnelsen Arbeidsbok på en Excel-fil, og vi ønsker å benytte det samme begrepet.


Ja, den nye a-ordningen og a-meldingen er inkludert i iExcel Lønningsbok Premium.


iExcel Regnskapsbok Premium er bygget for 20 ansatte gjennom 12 måneder + noen lønnskjøringer til (272 lønnskjøringer i alt). Systemet kan utvides uten for store problemer.

Siden Altinn setter begrensninger ved 8 ansatte for manuell innlegging av a-ordningen, påvirker dette også vårt system.

Virksomheter med mer enn 8 ansatte kan likevel ha glede av å bruke iExcel Lønningsbok Premium for å lage lønnskjøring og lønnsslipper, og etablere grunnlagsdata som sendes til eksternt byrå for videre behandling og oversendelse til Altinn.


Det kan fås ut lønnsslipp for hver ansatt hver måned slik det var før a-ordningen ble innført. Lønnslippene i iExcel Lønningsbok Premium har det som forventes av innhold i en lønnsslipp.

Alle lønnskoder og koder for trekk er med i egne rader, og i tillegg til kolonne for månedens lønnsutbetaling er det i tillegg en kolonne med tall hittil i år.

Lønnslippene kan filtreres for å fjerne rader med 0,00 i beløp før de skrives ut til printer eller pdf og leveres den ansatte.


Slik integrasjon betyr ikke annet enn overføring av data fra lønnssystem til regnskapsystem. iExcel Lønningsbok Premium har et eget regneark hvor det er settes opp utkast til bokføring. Der er bare å merke området med data, og deretter gå til iExcel Regnskapsbok Premium og lime det inn som verdier. Dette er enkelt og greit, og det fungerer! Etter overføringen kan man så sjekke at bokføringen i Regnskapsboken gikk til riktige konti og korrigere hvis noe er feil.

Fordi du bruker Excel-systemer blir du selv ekspert på integrasjon. Du lager alt du trenger av integrasjoner selv. Dette er viktig, fordi det gjør at du ikke trenger å låse deg til komplekse systemer som er fullintegrerte og ekskluderer bedre løsninger.

Excel gjør det mulig å hente transaksjoner fra lønnssystemer, bank, nettbutikk, kassaapparater, fakturasystemer og alle andre datasystemer. Alle gode systemer har en eksportfunksjon til Excel.


Avhengig av art av lønn som blir lagt inn vil iExcel Lønningsbok Premium beregne forskuddstrekket og arbeidsgiveravgiften helt automatisk.

Forskuddstrekk for hver ansatt hver måned ut fra vedkommendes tabellnummer eller prosentsats. Systemet håndterer frivillig  forskuddstrekk og halvt skattetrekk i desember.

Arbeidsgiveravgift beregnes samlet for alle ansatte hver måned.

For å finne beløpet som skal betales til kommunekassereren hver termin, vil Altinn være den beste kilden, selv om det er mulig å finne beløpet også i iExcel Lønningsbok Premium.


Ja, det finnes et regneark i iExcel Lønningbok Premium som genererer bokføringsbilag. Kontonumre må settes opp korrekt på forhånd i arket ‘4. Kontonr.’.

Bokføringsbilaget må skrives ut og sjekkes før bokføringen. Eventuelle korreksjon påføres bilaget med penn.


Ja, du får ut en liste over månedens nettolønn til utbetaling for hver ansatt sammen med bankkontonummeret utbetalingen skal til.


Ja, iExcel Lønningsbok Premium har lønnsarter for alle småbedrifter med enkle lønnsforhold, pluss en del lønnsarter i tillegg. Vårt lønnssystem har koder for både provisjon (2 koder for timelønnet og 2 for månedslønnet) og UB-tillegg (kr. 21, kr. 42 og kr. 84 pr. time).


Reiseregninger krever detaljrik dokumentasjon ved bokføring. Derfor er det vanlig å holde reiseregninger utenfor lønnssystemet og bokføre disse separat. Også betalingen/refusjonen til den ansatte bør holdes utenom lønnssystemet.

En del av reiseregningene består ofte av ytelser som skal innberettes. Slike ytelser registreres i et eget regneark i iExcel Lønningsbok Premium (arket ‘Tillegg’) slik at de kommer med på a-meldingen.


Du har like mye lov til å bruke Excel-regneark til lønninger som å bruke penn og papir.

iExcel Lønningsbok Premium er 100 % lovlig å bruke til å registrere, systematisere og dokumentere lønn til de ansatte. Systemet er bygget opp for forenkling og kvalitetssikring av prosessen. Du skal få best mulig oversikt og kontroll, og systemet gir ulike informative rapporter, lønnsslipper og tall til a-meldingen.


Klientlisens

Regnskap

iExcel Regnskapsbok Premium håndterer mva ved hjelp av mva-koder som legges inn i Registreringsarket under bokføringen. Regnearket ‘MVA-PER’ inneholder mva-oppgaven slik den skal legges inn i Altinn. Av mva-oppgaven fremgÃ¥r det hva du skal betale i merverdiavgift (evt. hva du har til gode).


I Premium versjonen går du til Index-filen og arket ‘Kunder’. Her legges nye kunder inn i stigende nummerrekkefølge. Nye kunder i år har ingen saldo fra i fjor, så beløpet i fjorårskolonnen skal være 0. Regnskapsfilen har en kobling som henter inn kundenavn og evt. fjorårets saldo inn i kundereskontroen.


Ja, dette er ikke noe problem. iExcel Regnskapsbok Premium er bygget opp med kontoplan a la norsk standard, som igjen har hentet mye fra internasjonale standarder. Kontoplanen kan dessuten tilpasses fritt. Det samme gjelder oppstillingsplanen for Regnskapsrapporten. Bruken av Excel gir full fleksibilitet og en uendelighet av tilpasningsmuligheter.


Ja, det gjør den faktisk. Regnskapsboken har innebygget 3 språk pr. i dag. Norsk bokmål, nynorsk og engelsk. Ønsker du engelsk program, bokføringstekster og rapporter, skal du velge 1 i celle E8 i ‘Start’-arket. I løpet av brøkdelen av et sekund har du hele Regnskapsboken på Engelsk. Dette er en funksjonalitet vi er stolte over å kunne tilby våre kunder.


iExcel Regnskapsbok Premium har støtte for inntil 9 prosjekter på resultatkonti. Hvis man i stedet ønsker å føre avdelingsregnskap, kan man velge dette i stedet, eller som kombinasjon. Denne funksjonen gjør det mulig å kjøre ut resultatregnskap for ulike prosjekter eller avdelinger. Det er også mulig å legge inn fjorårstall knyttet til prosjektresultat-rapporten, for å få sammenligningstall. Merk at føring av prosjekt-/avdelingsregnskap kompliserer bokføringen flere hakk og øker dermed risikoen for feil. Vi anbefaler kun å bruke denne funksjonen når behovet er reelt og stort. Husk også at iExcel Regnskapsbok gjør det mulig med steg-vis bokføring, og at det faktisk kan være bedre å legge inn prosjektnummer i ettertid når alle bilagene er bokført.


Det er mange bilag hvor ikke det er mulig å bokføre bare et beløp på en debetkonto og en kreditkonto. Da trengs det flere bilagsrader. I iExcel Regnskapsbok Premium har vi løst dette med en egen kolonne som vi kaller ‘Steg’. Skal bilaget ha en ekstra bilagsrad legger du inn 1 i cellen i Steg-kolonnen. For andre ekstra bilagsrad legger du inn 2 i cellen, osv. Ved hjelp av dataene du legger inn vil systemet automatisk sette alle radene bilaget skal føres pÃ¥ opp med samme bilagsnummer. Kolonnen for Bilagsnummer skal du ikke røre. Det er cellene i steg-kolonnen du skal bruke for å beholde samme bilagsnummer over flere rader.


Dette er enkelt. Med Premium-versjonen av både Fakturabok og Regnskapsbok har du integrasjonsmuligheter som er mer oversiktlige enn i helintegrerte dataprogrammer. Du har full kontroll fordi du selv styrer det som skjer. Fremgangsmåten er å bruke Copy-Paste (Kopier – Lim inn verdier) for å overføre bokføringsdata fra et bestemt ark i Fakturaboken direkte inn i Regnskapsbokens registreringsark. Med denne metoden kan du bokføre 100 fakturaer om gangen, i løpet av et par minutter. Det regnearket i iExcel Fakturabok Premium som fungerer som “”bro”” i denne operasjonen heter ‘Bokf. faktura


Regnskap Premium

iExcel Regnskapsbok Premium består av to Excel-filer som er koblet sammen. Utgangspunktet er at de to filene (i.e. regnskapssystemet) ligger lagret på harddisken. Men, du kan få det beste fra to verdener: De største fordelene med nettbaserte systemer får iExcel Regnskapsbok Premium ved at du lagrer filene på Dropbox eller tilsvarende.

0 Comments - Leave a Comment

Ja, iExcel Regnskapsbok Premium har inkludert full norsk kontoplan. Konti som ikke vil bli brukt kan skjules helt. En konto kan tas frem om behovet for kontoen likevel viser seg. I rapportark er det lagt opp til å filtrere vekk rader med 0,00 i beløp.

0 Comments - Leave a Comment

Det er enkelt å legge til nye konti i iExcel Regnskapsbok Premium. Det er bare å trykke på en knapp og følge anvisningene. Kontonavn er også enkelt å endre.

0 Comments - Leave a Comment

iExcel Regnskapsbok Premium er faktisk på 3 språk. Norsk bokmål, nynorsk og engelsk. Du skifter fra standardspråket norsk bokmål over til engelsk ved å endre verdien i en celle fra 2 til 1. Da går hele Excel-systemet med overskrifter, hjelpetekster og standard bilagstekster over til å være engelsk-språklig. Det finnes nok ingen andre norske regnskapssystemer enn iExcel Regnskapsbok Premium som har denne muligheten.

0 Comments - Leave a Comment

iExcel Regnskapsbok Premium kan brukes på alle typer virksomheter, fra de helt små og opp til mellomstore virksomheter. Regnskapsboken passer like godt for aksjeselskaper og NUF som for Enkeltpersonforetak og foreninger. Næringsdrivende velger type næringsoppgave ved å taste 1 eller 2 i en bestemt celle.

0 Comments - Leave a Comment

Som standard er systemet satt opp med 200 kunder og 100 leverandører. Det er mulig å utvide antallet ved å ta kontakt med iExcel.

0 Comments - Leave a Comment

iExcel Regnskapsbok Premium har et grunnoppsett med 200 bilagslinjer. Det finnes imidlertid ingen begrensninger. Nye bilagsrader kan legges til i intervaller på 20 eller 100. Det er bare å klikke på en knapp.

0 Comments - Leave a Comment

Slike integrasjoner innebærer ikke noe mer enn overføring av bokføringsdata fra nettbank eller nettbutikk til regnskapsystemet. De som bruker Excel har alle muligheter til å lage sine egne integrasjoner. Alle nettbanker og nettbutikker må ha eksportmuligheter til Excel eller csv-fil. Da kan data hentes inn i et Excel-regneark og bearbeides slik at man får et dataområde identisk med kolonnestrukturen i Registreringsarket i iExcel Regnskapsbok Premium. Deretter er det bare å merke området med data og gå til Regnskapsboken og lime det inn som verdier. Dette er enkelt og greit, og det fungerer!

Det er utrolig enkelt å bokføre en hel måneds banktransaksjoner eller nettbutikkomsetning når man bruker iExcel Regnskapsbok Premium. Du trenger ikke låse deg til komplekse systemer som er fullintegrerte og som ekskluderer bedre løsninger. iExcel AS hjelper gjerne til med å sette opp Copy-Paste-integrasjoner fra andre systemer.

Excel gjør det mulig å hente transaksjoner fra lønnssystemer, bank, nettbutikk, kassaapparater, fakturasystemer og alle andre datasystemer. Alle gode systemer har en eksportfunksjon til Excel.

0 Comments - Leave a Comment

Det er et eget regneark for spesifikasjoner av kunder. Tilsvarende finnes for hovedbok og leverandører. Arkene er satt opp for utskrift, slik at det er bare å filtrere spesifikasjonsarket på valgt kunde og skrive ut til printer eller pdf.

0 Comments - Leave a Comment

Ja, den delen av næringsoppgaven som gjelder regnskapet er med. Side 2 og 3 gir tall for hver post i næringsoppgaven for resultatregnskap og balanse. Både næringsoppgave 1 og næringsoppgave 2 er inkludert, og typen bør velges før man starter opp med å bokføre bilag.

0 Comments - Leave a Comment

Årsoppgjør er inkludert med næringsoppgaver og med årsregnskap etter regnskapslovens oppstillingsplan. Noteopplysninger og styrets årsberetning er noe man lager selv i hhv. Excel og Word. Selvangivelse og øvrige ligningspapirer kan lastes ned fra www.skatteetaten.no og kladdes i Word-mal eller PDF-mal, for deretter å legges manuelt inn i Altinn. Det er ikke noe hokus-pokus å sette opp ligningspapirene annet enn første året.

0 Comments - Leave a Comment

Det er ikke så vanskelig å komme i gang, siden systemet er laget i Excel. Man kommer langt med prøving og feiling. Beste måten å lære ting på er å eksperimentere, og her inngår prøving og feiling. Sammen med iExcel Regnskapsbok Premium følger med en rikholdig bruksanvisning. Konkrete spørsmål kan postes på forum.

De som ønsker hjelp til å komme i gang med iExcel kan kjøpe forhåndsbetalt supportpakke og få hjelp av iExcel’s fagekspert, Sigurd Renander. 

0 Comments - Leave a Comment

Det er mulig å få hjelp av iExcel’s fageksperter slik at du gjør det du skal i forbindelse med årsoppgjøret. Både årsregnskap, ligningspapirer og lønnsinnberetning du skal ta, er noe du kan få hjelp til slik at du kan utføre jobben selv. Det vanlige er å få hjelp første året, og at man kanskje er helt selvhjulpen allerede år nr. 2 eller 3.

0 Comments - Leave a Comment

Bokføringen av bilag kan skje på mange måter i iExcel Regnskapsbok Premium. Dette er en av de aller største fortrinnene dette regnskapssystemet har i forhold til andre. De mest vanlige metodene er: A) Taste data inn celle for celle, B) Kopiere data fra tilstøtende celler, C) Bruke standard bilagsmal og taste inn bilagskode i en celle for å få fyllt inn mange data automatisk, D) Kopier et dataområde fra en annen Excel-fil og lime den inn i bokføringsarket med Kopier-LimInnVerdier, E) Legge inn formler som henter data fra et annet regneark, F) Legge inn summeringsformler o.l. i beløpscelle for å få beregne beløpet.

0 Comments - Leave a Comment

Ja, iExcel Regnskapsbok Premium er et fullverdig regnskapssystem som du fritt og lovlig kan bruke som du vil. 

Kanskje har du hørt om regnskapsrådets uttalelse om begrensning på 300 bilag i året? Dette gjelder ikke iExcel Regnskapsbok Premium, som er det mest komplette og smarte Excel-regnskapssystem du kan finne. Grensen på 300 bilag gjelder kun for simple regneark hvor kontoene ligger i kolonner mot høyre og bilagene i rader nedover.

0 Comments - Leave a Comment