Regnskapsverktøy for profesjonelle

Excel-regnskapsprogrammet som inneholder alt du trenger

Vi har utviklet et Premium regnskapsprogram i Excel som er så godt at det hjelper profesjonelle regnskapsførere og revisorer til å spare penger. iExcel Regnskapsbok Premium et godt supplement til det regnskapsprogrammet regnskapsførerne bruker til vanlig. 

Som regnskapsfører vet du at registrering av bilag kun er starten på bokføringsjobben. Før eller senere oppstår det behov for å gjøre avstemminger, kontrollhandlinger, korreksjoner eller justeringer. Det er her iExcel Regnskapsbok Premium viser sin styrke.  

Avstemminger og dokumentasjon av regnskapsposter blir enkelt når alle data allerede ligger i Excel. Alle rapportark i  iExcel Regnskapsbok Premium kan filtreres for å få frem akkurat den informasjonen man ønsker. Det samme gjelder regnearket for registrering av bilag (bokføringsarket). Avstemminger og korreksjoner utføres på en brøkdel av tiden i forhold til ordinære regnskapsprogrammer. 

Fordi iExcel Regnskapsbok Premium har alt som kreves av et profesjonelt regnskapsprogram, kan brukes på ubegrenset antall klienter og har svært lav pris, bør regnskapsførere med gode ferdigheter i Excel benytte seg av vårt tilbud. I tillegg er det både morsomt og lærerikt å arbeide i det fleksible og kreative grensesnittet som Microsoft Excel er. 

iExcel Regnskapsbok Premium inneholder blant annet saldobalanse, kundereskontro, leverandørreskontro, spesifisert hovedbokskonto, merverdiavgift, perioderegnskap, prosjektregnskap, bokføring med standard bilagsmaler og Copy-Paste-bokføring, resultatregnskap og balanse, samt næringsoppgaver (både 1 og 2). Dette er et meget imponerende innhold til et Excelbasert regnskapsprogram å være.  

Bruksområdene en regnskapsfører/revisor har for iExcel Regnskapsbok Premium er mange; f.eks. alle nye oppdrag, småoppdrag, hasteoppdrag, problemoppdrag samt oppdrag som gjelder reparasjon av mangelfulle eller feilførte regnskap. 

Som regnskapsførere, revisor eller regnskapskonsulenter har du sikkert en del oppdrag som kan effektiviseres med et smartere og mer effektivt verktøy

  • Du slipper korreksjonsbilag. iExcel Regnskap Premium kan ses på som en kladd hvor korrigeringer/justeringer fritt kan gjøres inntil mva-oppgave er sendt og bokføringsperioden lukket.
  • Bokføring kan gjøres samlet for grupper av bilag. Ønskes datosortering kan datasettet kopieres til en ny Excel-fil og sorteres der før de kopieres tilbake til iExcel Regnskapsbok Premium og limes inn som verdier. 
  • Avstemminger utføres effektivt i iExcel Regnskapsbok Premiums registreringsark (som inneholder samtlige bokførte bilag) eller i rapportarkene. Hver kolonne kan filtreres på vanlig Excel-vis for å få de spesifikasjonene du trenger.
  • Det er enkelt å overføre data til Epost, Word-dokument eller annet Excel-regneark med Copy-Paste og å skrive ut til printer eller PDF-fil. Rapporteringen tilbake til klientene blir enklere og raskere med Excel-basert regnskapsføring.
  • Integrasjon på 1-2-3: Transaksjoner fra bank, kasse, faktura osv. kan eksporteres til Excel-format og systematiseres før innliming i iExcel Regnskapsbok Premium. Hundrevis av transaksjoner er bokført på få minutter.
  • Endringer og justeringer av kontoer, prinsipper og metodikk kan gjøres straks ønsket oppstår. Om man kommer skjevt ut, er det lett å hente seg inn igjen med iExcel Regnskapsbok Premium.
  • iExcel Regnskapsbok Premium er verktøyet som hjelper smarte regnskapsføreren til å bli mer effektive enn sine konkurrenter. Det regnskapsprogrammet som normalt brukes blir i mange tilfeller for stort og rigid. 
  • Du får personlig utbytte av å bruke Excel mer i jobben. Folk som bruker Excel på jobben blir mer kreative, løsningsorienterte og effektive. Sikter du mot karriere innen regnskap/økonomi, vil erfaring med iExcel Regnskapsbok Premium være svært verdifull.


TILLEGGSLISENS FOR BRUK AV iEXCEL PREMIUM-REGNSKAP OG LØNN PÅ EKSTERNE OPPDRAG

Det finnes ikke egen klientversjon av programvaren iExcel Premium. Måten vi tar oss betalt for profesjonell bruk av programvaren er gjennom ordningen med "Klientlisens". Den går ut på at alle som skal bruke programvaren på oppdrag for klienter, må ha klientlisens for lovlig bruk. Uten klientlisens kan programvaren kun brukes på egne virksomheter/foreninger.

Klientlisens tegnes samtidig med Premium-medlemskapet og gjelder medlemskapene Regnskap og Lønn. Ordningen er selvbetjent og basert på tillit. Programvaren tilhører iExcel AS og det er fortsatt strengt ulovlig å videredistribuere programvaren til sine klienter. Hvis klienten skal bokføre regnskapet helt eller delvis selv, må vedkommende sørge for å ha skaffet seg eget Premium-medlemskap. 

Kjøp av medlemskap inkl. klientlisens kan gjøre her eller på "Min Side" etter registrering og innlogging som Gratis-medlem.