Regnskapsverktøy for profesjonelle

Excel-regnskapsprogrammet som inneholder alt du trenger

Vi har utviklet et Premium regnskapsprogram i Excel som er så godt at profesjonelle regnskapsførere, konsulenter og revisorer bruker det for å bli mer effektive og for å spare penger. iExcel Regnskapsbok Premium supert supplement til de andre regnskapsprogrammene de bruker til daglig.

Som regnskapsfører vet du at registrering av bilag kun er starten på bokføringsjobben. Før eller senere oppstår det behov for å gjøre avstemminger, kontrollhandlinger, korreksjoner eller justeringer. Det er her iExcel Regnskapsbok Premium viser sin styrke og fleksibilitet.

Avstemminger og dokumentasjon av regnskapsposter blir enkelt når alle data allerede ligger i Excel. Alle rapportark i  iExcel Regnskapsbok Premium kan filtreres for å få frem akkurat den informasjonen man ønsker. Det samme gjelder regnearket for registrering av bilag (bokføringsarket). Skreddersydd dokumentasjon og korreksjoner kan oppnås på en kjepp måte.

Fordi iExcel Regnskapsbok Premium har alt som kreves av et profesjonelt regnskapsprogram, kan brukes på ubegrenset antall klienter og har svært lav pris, bør enhver regnskapsførere som har ferdigheter i Excel, vurdere å benytte seg av vårt tilbud som et supplement til nettbaserte løsninger. Det er også både morsomt og lærerikt å arbeide i det fleksible og kreative grensesnittet Microsoft Excel.

iExcel Regnskapsbok Premium inneholder som kjent alt man trenger, herunder saldobalanse, kundereskontro, leverandørreskontro, spesifisert hovedbokskonto, merverdiavgift, perioderegnskap, prosjektregnskap, bokføring med standard bilagsmaler og Copy-Paste-bokføring, resultatregnskap og balanse, samt næringsoppgave 1 og 2. Det er et imponerende innhold til Excelbasert regnskapsprogram å være.

Bruksområdene en regnskapsfører/revisor har for iExcel Regnskapsbok Premium er mange; f.eks. første års føring på alle nye oppdrag, småoppdrag, hasteoppdrag, problemoppdrag hvor det må forventes store endringer, samt reparasjon av mangelfulle eller feilførte regnskap.

Som fulltids regnskapsfører, revisor eller regnskapskonsulent er det helt sikkert noen av oppdragene dine som kan effektiviseres med et smartere og mer fleksibelt verktøy

  • Du slipper korreksjonsbilag. iExcel Regnskap Premium kan ses på som en kladd hvor korrigeringer/justeringer fritt kan gjøres inntil mva-oppgave er sendt og bokføringsperioden lukket.
  • Bokføring kan gjøres samlet for grupper av bilag. Ønskes datosortering kan datasettet kopieres til en ny Excel-fil og sorteres der før de kopieres tilbake til iExcel Regnskapsbok Premium og limes inn som verdier.
  • Avstemminger utføres effektivt i iExcel Regnskapsbok Premiums registreringsark (som inneholder samtlige bokførte bilag) eller i rapportarkene. Hver kolonne kan filtreres på vanlig Excel-vis for å få de spesifikasjonene du trenger.
  • Det er enkelt å overføre data til Epost, Word-dokument eller annet Excel-regneark med Copy-Paste og å skrive ut til printer eller PDF-fil. Rapporteringer og tilbakemeldinger til klientene blir enklere og raskere med Excel-basert regnskapsføring.
  • Integrasjon på 1-2-3: Transaksjoner fra bank, kasse, faktura osv. kan eksporteres til Excel-format og systematiseres før innliming i iExcel Regnskapsbok Premium. Hundrevis av transaksjoner er bokført på få minutter. Du kan lage egne integrasjonsbroer for et standard månedlig Excel/csv-uttrekk slik at dataene kan konverteres til korrekt format og kan limes rett inn i iExcel Regnskap Premium.
  • Endringer og justeringer av kontoer, prinsipper og metodikk kan gjøres straks ønsket oppstår. Om man kommer skjevt ut, er det lett å hente seg inn igjen med iExcel Regnskapsbok Premium.
  • iExcel Regnskapsbok Premium er verktøyet som hjelper smarte regnskapsføreren til å bli mer effektive enn sine konkurrenter. Det regnskapsprogrammet som normalt brukes blir i mange tilfeller for stort, rigid og fastlåst for mange oppdrag.
  • Du får definitivt stort personlig utbytte av økt bruk av Excel i jobben. Folk som bruker Excel er i utgangspunktet mer kreative, løsningsorienterte og effektive enn andre. iExcel øker denne avstanden ned til de andre ytterligere. Satser du på en karriere innen regnskap/økonomi, kommer din erfaring med iExcel Regnskapsbok Premium til å bli verdifull.

TILLEGGSLISENS FOR BRUK AV iEXCEL PREMIUM-REGNSKAP OG LØNN PÅ EKSTERNE OPPDRAG

Det finnes ikke egen klientversjon av programvaren iExcel Premium. Måten vi tar oss betalt for profesjonell bruk av programvaren er gjennom ordningen med “Klientlisens”. Den går ut på at alle som skal bruke programvaren på oppdrag for klienter, må ha klientlisens for lovlig bruk. Uten klientlisens kan programvaren kun brukes på egne virksomheter/foreninger.

Klientlisens tegnes samtidig med Premium-medlemskapet og gjelder medlemskapene Regnskap og Lønn. Ordningen er selvbetjent og basert på tillit. Programvaren tilhører iExcel AS og det er fortsatt strengt ulovlig å videredistribuere programvaren til sine klienter. Hvis klienten skal bokføre regnskapet helt eller delvis selv, må vedkommende sørge for å ha skaffet seg eget Premium-medlemskap.

Kjøp av medlemskap inkl. klientlisens kan gjøre her eller på “Min Side” etter registrering og innlogging som Gratis-medlem.