Flere kan velge bort revisjon

Av Tonje | iExcel Blogg

Jan 08

Kilde : Finansdepartmentet 8/1-18

Kan du velge bort revisjon?

Ytterligere 7500 aksjeselskaper kan velge bort revisjon – sjekk om ditt selskap er kvalifisert

Regjeringen har forenklet regelverket for at små aksjeselskaper kan spare 90 millioner kroner.

En liten bedrift trenger å bruke pengene på nye ideer og aktiviteter som skaper flere arbeidsplasser, sier næringsminister Monica Mæland (H).

På Altinn kan finner vi informasjon om de nye bestemmelsene som gjør at enda flere selskaper kan velge om de vil revidere regnskapene sine eller ikke. Nå kan ca. 7 500 flere aksjeselskaper i Norge velge bort revisjon i tillegg til de over 130 000 aksjeselskapene som kunne det fra før.

Den nye forskriften sier at alle aksjeselskaper med driftsinntekter mindre enn 6 millioner kroner og balansesum mindre enn 23 millioner kroner, kan velge å spare penger gjennom å velge bort å få sitt regnskap revidert av revisor. Beløpene er terskelverdier som skal inflasjonsjusteres hvert år. Terskelverdien for antall ansatte står fortsatt i loven (aksjeloven).

Morselskap/Holdingselskap?

Mange har valgt å eie sitt driftsselskap gjennom et holdingselskap (morselskap). Dette kan ha stor betydning skattemessig, gjennom at et holdingselskap slipper å betale skatt på aksjeutbytte fra datterselskapet og eventuell aksjegevinst. I stedet skjer det en beskatning når holdingsselskapet betaler penger i form av utbytte eller lønn til personlige aksjonærer. Morselskap måtte tidligere ha revisor uavhengig av størrelse. Fra 1. juli 2017 kan også morselskap velge bort revisor så lenge konsernet samlet ikke overstiger de allerede nevnte terskelverdiene.

Skal du føre regnskap for mor- og datterselskap? Da kan vi anbefale iExcel Regnskap Premium-medlemskap som gir deg et svært praktisk og gjennomtenkt excelbasert regnskapsprogram, som du i tillegg kan bruke på flere enn ett selskap uten at det koster noe ekstra.

Les mer om hva Altinn skriver om de nye reglene her

Om forfatteren

Tonje C. Gulbrandsen er gründer og partner i selskapet iExcel AS. Hun er lidenskapelig opptatt av å hjelpe oppstartsbedrifter til å komme igang med rimelige løsninger for regnskapsføring. Spisskompetanse er budsjettering, investeringskalkyler og lønnsomhetsanalyser. Foruten en lang erfaring innen bransjen har hun en MBA fra Columbia Business School i New York.

(2) comments

Add Your Reply