Årsmoms 2016 – steg for steg hva du skal gjøre

Av Tonje | iExcel Blogg

Mar 07

Årstermin for merverdiavgift i 2016 har forfall 10. mars 2017

Her er oppskriften for at du skal få sendt inn mva-oppgaven raskest mulig

Fristen nærmer seg eller er allerede ute når du leser dette. Panikken brer seg. Slik er denne tiden for mange næringsdrivende. Men du trenger ikke å fortvile - her får du hjelp til å komme i mål. Du sparer tusenvis av kroner på å ta regnskapet selv, og samtidig får du hos oss det regnskapssystemet og den hjelpen du trenger. Det starter med at du kjøper et svært prisgunstig medlemskap i iExcel Community for Premium Regnskap 2016. Trenger du regnskapsprogram for 2017, så får du medlemskap for det også.

iExcelbooks.no gir deg det mest geniale og enkle regnskapsprogram du kan tenke deg. Systemet er Excelbasert, og derfor kjenner du systematikken fra første stund. Med sitt enkle oppsett er systemet nærmest selvforklarende, og gir deg de beste kort på hånden når du skal føre regnskap og ta rapporteringene i Altinn selv. Og når Skatteetaten ber om bokføringsrapporter, spesifikasjoner og annen dokumentasjon leverer iExcel Regnskapsbok Premium alt det bes om.

Få prosessen med mva-oppgaven for 2016 til å bli en overkommelig oppgave:

 1. Skaff deg medlemskapet iExcel Regnskap Premium 2016, og last ned vårt Excelbaserte Premium regnskapsprogram. Det er satt opp med faste data og innstillinger og klart til bruk.
 2. Sørg for å bokføre inngående og utgående fakturaer, betalinger og andre regnskapstransaksjoner
 3. Kontroller saldobalansen, rapporter og resultat. Ta nødvendige justeringer og korreksjoner
 4. Data til MVA-oppgaven kommer automatisk basert på de mva-koder du har lagt inn. Alt du trenger å gjøre er å taste eller kopiere tallene fra i iExcel Regnskapsbok Premium til Altinn

1. Regnskapssystemet du skal velge

Velg det enkle og fleksible som gir det et oppsett du kjenner fra før. Excelbasert er tingen! Tegner du medlemskapet iExcel Regnskap Premium får du det beste regnskapssystemet for småbedrifter.

iExcel Regnskapsbok Premium håndterer alt; mva-rapportering, kunde- og leverandørreskontro, næringsoppgave og solide rapporter og dokumentasjon på alle regnskapsposter. Du har full oversikt og kontroll, og kan gjøre nødvendige endringer underveis. iExcel er også markedets rimeligste regnskapsløsning for profesjonelle norske virksomheter hvor det kun er en person med ansvar for bokføringen.  

Den siste utgaven av iExcel Regnskapsbok Premium 2016 er bedre på mva-rapportering enn tidligere års utgaver. Nå får du mva-oppgaven ut automatisk basert på bokføringen med mva-koder. Du legger bare inn spesifikke mva-koder for hhv. 25%, 15% og 10% mva, for hhv. utgående og inngående merverdiavgift.

Dette blir super enkelt og oversiktlig, og det går ikke lang tid før du forstår hvordan systemet fungerer. iExcel Premium Regnskapsprogram gir deg i tillegg regnskapstallene du senere skal legge inn i næringsoppgaven. Det gjelder side 2 og 3 i næringsoppgaven.

Med iExcel Premium får du en fleksibel, enkel og effektiv innlegging av ​data. Alle bilag - også alle tidligere bokførte bilag - vises i registreringsbildet. Du kan enkelt bruke finne ut hvordan tidligere bilag er bokført. Du har også andre regneark du kan gå til for å få opp de rapportene du trenger. Registrering av bilag kan skje på mange måter, for eksempel kan du kopiere fra andre Excel-filer som har data du trenger til bokføringen.

Etter at du har lastet ned og åpnet regnskapssystemet kan du sette det opp. Det er to filer som er koblet sammen. Index-filen fungerer som en database, og inneholder kontoplan, kundeliste og leverandørsliste. Her skal også fjorårstall legges inn på hver konto i hovedbok, kunder og leverandører. Det er alltid i Index-filen du aktiverer konti som er deaktivert, endrer konti og legger ​inn nye konti. Bokføringen av alle bilag gjøres i ett eneste regneark i Regnskapsfilen. I samme fil ligger alle de ulike rapportene som egne regneark. Regnskapsfilen henter automatisk kontonavnene for hovedbokskonti, kundekonti og leverandørkonti som er lagt inn i Index-filen. Standard kontoplan ligger der fra før, og trenger kun noen få justeringer av kontonavn og kanskje aktivering av ytterligere konti som skal brukes.


2. Bokføre fakturaer og andre bilag

Det som alle liker best med iExcel Regnskapsbok Premium 2016 er at det er et 100 % Excelbasert regnskapssystem. Det består av 2 makroaktiverte Excel-arbeidsbøker (xlsm-filer) med pdf-filer med informasjon, som for eksempel brukermanual. At programmet er Excelbasert gjør at ingen trenger lære seg et nytt grensesnitt de ellers ikke har bruk for. I stedet er det Excel man lærer seg mer av, og det er ikke bare praktisk kunnskap, det er både morsomt og kreativt.

Måten du starter på, er å finne frem siste versjon av regnskapslistene fra fjoråret (de som viser endelige og offisielle tall for 2015). iExcel Regnskapsbok Premiums Index-fil for 2016 har faste data som Kontoplan, Kundeliste og Leverandørliste, og her skal fjorårstall skal legges inn. Index-filen er satt opp med standard kontoplan hvor du velger de konti som er aktuelle for deg. Uaktuelle konti nulles ut, og vises ikke i Regnskapsfilen. Du kan gjøre  noen få tilpasninger i kontoplanen slik at den passer bedre til den aktuelle virksomheten regnskapet føres for. Ofte holder det å endre navn på noen konti.

Etter ditt oppsett og dine justeringer i Index-filen for hovedbok, kunder og leverandører, er du klar for å starte å bokføre bilag. Da flytter du deg over fra Index-filen til Regnskapsfilen, hvor alle bilag skal bokføres i 'Reg.'-arket. Trenger du gjøre tillegg og justeringer i hovedbokskonti eller kunder/leverandører underveis, går du bare tilbake til Index-filen og registrerer det du trenger.  

Hvert bilag skal dokumenteres med bilag. Du bør ha papirutskrift av alle regnskapstransaksjoner (bilag) i 2016 eventuelt ha bilagene som PDF-fil. Pass på at du ikke får dobbelt opp av noen bilag, da risikerer du at du får bokført dobbelt også. Under bokføringen kan du velge om du vil ha bilagene etter kategori pr. måned eller for hele året samlet. Har du årsmoms, kan du egentlig sortere bilagene for hele året etter kategori slik:

 1. Alle utgående fakturaer datert i 2016
 2. Alle inngående fakturaer datert i 2016
 3. Alle kontantkvitteringer i 2016 med spesifisert merverdiavgift
 4. Alle lønnsbilag for 2016
 5. Kontoutskrifter bank (inn- og utbetalinger) for alle måneder i 2016
 6. Alle diversebilag, internbilag og andre bilag uten mva for 2016

Bilagene i hver kategori sorteres etter dato, og bokføres samlet hver for seg. Om du har 38 utgående fakturaer i 2016, bokfører du disse som de første 38 bilagene i regnskapet.


Hvordan føre de ulike kategoriene?

1. Bokfør utgående fakturaer til kredit på konto i 3000-serie, og bruk 3 som mva-kode-kredit for salgsinntekter med 25 %. Legg alltid inn bruttobeløpet inkl. mva i beløpsfeltet. Debet-konto er 1500 Kundefordringer. Du vil straks oppdage at når du fører på kto. 1500 Kundefordringer, får du opp beskjed om å legge inn et reskontronummer i kolonnen for Reskontro. Dette kundenummeret skal samsvare med kundens nummer i Index-filens ‘Kunder’-ark. Nye kunder i 2016 må legges inn i Index-filen for å komme med over i Regnskapsfilen. TIPS: Bruk gjerne standard bilagskode 10 i Std-kolonnen Da får du kontert bokføringen av avgiftspliktig salg med 25 % automatisk, og alt du trenger å legge inn er a) bilagsdato, b) beløp og c) reskontronummer. Fakturanummer og forfallsdato er valgfritt å legge inn.2. Inngående fakturaer legges inn på tilsvarende måte som utgående fakturaer. Standard bilagskoder (nr. 21 - 23) gir deg en god oversikt og kan brukes for å gjøre bokføringen enklere. Når en bilagskode gir "?" i cellen for debet-konto, betyr det at du skal overskrive spørsmålstegnet med det relevante kontonummeret.

3. Kontantkvitteringer trenger ikke å gå via reskontro. Debet-kontoen er den samme som nr. 2 ovenfor, men hvis du har lagt ut for anskaffelsen, er det din konto som skal godskrives (krediteres). Bruk konto 2910 Gjeld til Aksjonær (i Aksjeselskaper og tilsvarende) eller konto 2060 Privatkonto (i Enkeltpersonforetak).

4. Lønnsbilag: Her får du en del linjer på et bilag. Bruk Steg-kolonnen for å legge til ekstra bilagsrader. Vi anbefaler å bruke iExcel Lønningsbok Premium 2016, som er et komplett lønnsprogram for småbedrifter. Det gir ferdig lønnsslipp, tall som skal rapporteres til Altinn (a-meldingen), sammenstillingsoppgave ved årets slutt (tidl. Lønns- og Trekkoppgave). I tillegg får du bokføring av lønn hvor data kopieres fra Lønningsboken og limes inn i Regnskapsboken som verdier. Enkelt og effektivt!

5. Bankutskrifter: Her lar du en måneds bankutskrift være ett bilag. Og siden du bruker et excelbasert regnskapssystem kan du ta ut kontoutskriftene som Excel-fil eller csv-fil. Begge deler lar deg kopiere områder av data og lime inn i bokføringsarket som verdier. Hvis kontoutskriften har 40 transaksjoner, kan du kopiere de 40 datoene og lime inn som verdier i bokføringsarket først. Deretter tar du beløpene. Deretter bilagstekstene. Så lenge du har excelbasert regnskapssystem trenger du ikke teknisk tvungne løsninger for integrasjon mellom systemer. Dette er noe du håndterer så uendelig mye bedre selv.
Etter at datoer, bilagstekster og beløp er limt inn, kan du bruke bilagskodene i Std.-bilag kolonnen for å kontere bilag. kode 1 er innbetaling fra kunde, kode 2 er utbetaling til leverandør og kode 9 er bankomkostninger. Det finnes også andre standard-koder for inn- og utbetalinger, men du kan selvsagt like gjerne legge inn kontonummer manuelt for alt som kode 1, 2 og 9 ikke passer for.

Det er viktig å huske på at veien blir til mens du går. Med iExcel Regnskapsbok Premium får du et regnskapssystem som tilgir feil. Det betyr at alt ikke må være absolutt 100 % korrekt på første forsøk. Med iExcel Regnskapsbok Premium kan du prøve og feile. Du finner ikke et regnskapssystem som bedre gir deg alle muligheter til å korrigere feil enkelt og effektivt.


3. Kontrollere resultatet av bokføringen

Dette er en viktig og lærerik jobb. Regnskapet skal gjenspeile realitetene. De mange og gode rapportene i iExcel Regnskapsbok Premium er satt opp for å hjelpe deg slik at bokføringen blir riktig. Her er noen viktige sjekkpunkter som gjør at du kan oppdage feil som må korrigeres:

 • Reg.-arket: Her bør du sjekke at det ikke står igjen noen feilmeldinger. Kontroller også valideringskolonnen (kolonne S).
 • Saldobalansen: Eiendeler har kontonummer 1000 – 1999. Eiendeler er debetpost, og skal som hovedregel være med positivt fortegn. Sjekk at alle eiendelskonti har positivs saldo. Gjeld og egenkapital har kontonummer 2000-2999. Dette er pr. definisjon kreditposter og skal som hovedregel har minus-fortegn. Kontroller at disse konti har kreditsaldo. Resultatkonti er enten inntektskonti (minus-fortegn) eller kostnadskonti (pluss-fortegn). Hvis noen konti har feil fortegn bør du sjekke hvorfor det er slik. Dette gjør du ved å følge prosedyren nedenfor
 • Balansekonti: Konti for eiendeler og gjeld bør være enkle å kontrollere, og er viktige å få riktige. Alle konti i kundereskontroen representerer eiendeler, og bør derfor være riktige. Samme for leverandørreskontro (som er gjeld). Alle balansekonti 2016 blir med videre som IB i 2017. Etterlater du en feil i 2016-regnskapet blir feilen med inn i 2017. Dette er noe du absolutt ikke ønsker, og derfor skal du jobbe for at ingen balansekonti står igjen med ukorrigerte feil.
 • Regnearket ‘Spes.HB’ er spesifisert hovedbok og gjør at du kan sjekke alle bokførte transaksjoner/bilag på en og en konto. Du bør gå grundig gjennom alle balansekonti, og så de resultatkonti hvor du ser indikasjoner på feil eller som beløpsmessig er vesentlige.
 • Kunder: Arket ‘Kunder’ tilsvareer saldobalansen, mens arket ‘Spes. Kund’ tilsvarer spesifisert hovedbok-arket. Her sjekker du først at saldoen for hver kunde i ‘Kunder’-arket stemmer pr. 31.12.2016. Deretter kan du se på de kunder som krever nærmere gjennomgang i ‘Spes. Kund’-arket. Er det gamle differanser? Er det kreditsaldo? Er det avvik? Mulige feil kan være: Bokført faktura eller betaling på feil konto. Bilag mangler eller er bokført dobbelt. Kunden har betalt annet beløp enn fakturabeløpet.
 • Leverandører: Tilsvarende som for kunder.


Du kan kontrollere resultatet av bokføringen underveis, men du kan like gjerne vente til du har bokført alle bilagene for året. Korreksjoner kan skje enten som korreksjonsbilag eller ved å korrigere direkte i ‘Reg.’-arket. Korreksjonsbilag må brukes når man skal korrigere forhold som allerede er innrapportert i MVA-oppgave, A-melding o.l. Etter at du har korrigert alle kjente feil, kan du sjekke at alle bilag er lagt inn med korrekt mva-kode og at denne er lagt på riktig konto.

4. Mva-oppgaven du skal legge inn i Altinn

Med iExcel Regnskapsbok Premium 2016 får du merverdiavgiftsoppgave helt automatisk. Du må sette opp korrekt antall mva-perioder (6 terminer i året eller 1 årstermin). Det er mva-kodene du har lagt inn på bilagene under bokføringen som gjør at merverdiavgiften beregnes og bokføres korrekt.

Det er et eget regneark i iExcel Regnskapsbok Premium hvor du finner tallene til mva-oppgaven. Dette arket heter ‘MVA-PER’. I samme ark finner du et område for bokføring av mva-oppgjøret. Du kan kopiere dette området og lime det inn i bokføringsarket som verdier.

Hva om du tviler på om du rekker å bokføre alt før fristen

Heller ikke i dette tilfellet er det grunn til panikk. Med iExcel Regnskapsbok Premium kan du dele opp bokføringen. Du tar og gjør det du må gjøre. Du kan vente med å bokføre alt du ikke rekker og som ikke er nødvendig for selve omsetningsoppgaven for merverdiavgift.

Kortversjonen over det du absolutt må gjøre for å få sendt inn årsmoms-oppgaven er denne:

 • DU MÅ bokføre alle utgående fakturaer i perioden med mva-kode
 • DU MÅ bokføre alle inngående fakturaer i perioden med fradrag for inngående merverdiavgift
 • DU MÅ bokføre alle kontantkjøp og småkvitteringer som gir fradrag for inngående merverdiavgift

Dette er en overkommelig oppgave som gjør at du får sendt inn mva-oppgaven i tide og unngår forsinkelsesgebyr og morarenter. Resten av regnskapet kan du vente med lenge, men du bør selvsagt gjøre deg ferdig med hele regnskapet mens du er i gang. Det er først når alle bilagene er bokført at det er mulig å finne feil som er gjort, og få sendt inn eventuell korreksjonsoppgave på årsmomsen.

Trenger du hjelp, vil du som bruker av iExcel Regnskapsbok Premium alltid ha hjelp tilgjengelig. Det gjelder hjelp til gjennomgang av merverdiavgift, bokføring generelt, avstemminger og feilkorreksjoner, årsavslutning og rapportering.

KONKLUSJON: Dette kan du få til i løpet av noen timer!

Det er ikke mer som skal til enn dette. iExcel Regnskapsbok Premium 2016 gjør at du kan få levert MVA-oppgaven på raskest mulig måte. Premium-medlemskapet gir deg også tilgang på hjelp. Du får gratis hjelp på iExcel Forum, og rimelig eksperthjelp hvis du trenger det.

iExcel Regnskapsbok Premium gir deg imidlertid mye mer enn merverdiavgiftsoppgave og -bokføring. Du får et regnskapsprogram som har alt du trenger av rapporter, dokumentasjon og oversikt. Programmet gjør at du forstår hvordan tallene blir behandlet i regnskapsprogrammet og hvordan alt henger sammen. Du får også gleden av å jobbe i verdens mest populære dataprogram for profesjonelle, nemlig Microsoft Excel.

Lykke til, og velkommen til å tegne medlemskapet iExcel Regnskap Premium 2016!

Om forfatteren

Tonje C. Gulbrandsen er gründer og partner i selskapet iExcel AS. Hun er lidenskapelig opptatt av å hjelpe oppstartsbedrifter til å komme igang med rimelige løsninger for regnskapsføring. Spisskompetanse er budsjettering, investeringskalkyler og lønnsomhetsanalyser. Foruten en lang erfaring innen bransjen har hun en MBA fra Columbia Business School i New York.