Forenklinger i aksjeloven gjør det bedre å være gründer

By Tonje | iExcel Blogg

Aug 15

Nå trenger du ikke lenger revisor i ditt holdingselskap. Aksjeselskapet som er morselskap kan velge bort revisjon på samme måte som datterselskapet. Det eneste vilkåret er at konsernet totalt har mindre enn 5 millioner i omsetning, sum eiendeler mindre enn 20 millioner og ikke mer enn ti ansatte.

Det er mange grunner til at det er smart å eie sitt gründer-aksjeselskap gjennom et holdingselskap. Skattereglene er gunstige. Fritaksmetoden gjør at utbytte og salg av aksjer ikke utløser beskatning i holdingselskapet. Det er først når du som personlig aksjonær velger å ta ut utbytte fra holdingselskapet, at skatt må betales.

Forenklinger i aksjeloven

Et holdingselskap gir i mange tilfeller redusert risiko og kan være en rimelig forsikring mot økonomisk katastrofe. Alle patenter og immaterielle rettigheter kan ligge i holdingselskapet. Det forhindrer at de går med i dragsuget hvis virksomheten skulle gå med tap og gå konkurs. Også andre verdier du ønsker å sikre, som f.eks.fast eiendom eller leiekontrakter, kan du sørge for at er holdingselskapets eiendom. Det er ikke i alle situasjoner et holdingselskap løser situasjonen. Som med alt annet finnes det fordeler og ulemper. Alt er avhengig av de scenarioer virksomheten møter over tid.

Et holdingselskap får ikke skattemessig fradragsrett for tap på aksjer, mens private aksjonærer får redusert skatt med 24 % av tapet (2017-sats).

iExcel Regnskap Premium er et godt valg. Medlemskapet gjør at du kan bokføre regnskapene i både holdingselskapet og datterselskapet uten å betale noe ekstra. Et medlemskap gir deg programvare med fri bruk på alle dine selskaper. Velger du vår regnskapsløsning får du dekket alle dine behov

About the Author

Tonje C. Gulbrandsen er gründer og partner i selskapet iExcel AS. Hun er lidenskapelig opptatt av å hjelpe oppstartsbedrifter til å komme igang med rimelige løsninger for regnskapsføring. Spisskompetanse er budsjettering, investeringskalkyler og lønnsomhetsanalyser. Foruten en lang erfaring innen bransjen har hun en MBA fra Columbia Business School i New York.