Regnskapsførere, revisorer og konsulenter

Tidsbesparende Excel-verktøy for deg som fører regnskap eller kjører lønn for andre

Som regnskapsfører, revisor eller konsulent forstår du at spart arbeid gir økt inntjening.

Du kan spare mye tid på å bruke et mer fleksibelt regnskapsprogram enn ditt vanlige til bokføringen av kompliserte, rotete, ukjente og nye oppdrag. Hvorfor? Jo, fordi det rigide og fastlåste oppsettet i dine faste regnskapsprogram stopper deg fra å jobbe fleksibelt og smart på de oppdragene som krever fleksibilitet gjennom f.eks. prøving og feiling.  Du sparer tid og gjør ting riktig når du kan justere kurs og metodikk underveis, samt rette opp feil fordi du har et fleksibelt verktøy som hjelper deg. 

Skaff deg vårt Excel-baserte Premium regnskapsprogram. Det jør at du kan starte bokføringen umiddelbart uten planlegging og uten å vite på forhånd hvordan regnskapet bør se ut. Veien blir til mens du går. Med iExcel Regnskapsbok Premium kan du kladde regnskapet, foreta endringer og gjøre tilpasninger underveis. Sluttresultatet vil bli et mer riktig ført regnskap på rekordtid.

Også for Lønninger har vi et fleksibelt og praktisk Premium program du kan bruke på lønningene til mindre klienter.

Hvilke regnskapsførere bruker iExcel Premium?

Det er de regnskapsførere som er best på Excel som ofte er de som også er dyktigst og mest effektive. De får stor gevinst av å bruke iExcel Regnskapsbok Premium på utvalgte oppdrag. Det skal ikke mye Excel-kunnskaper før iExcel Regnskapsbok Premium gir gevinst. En ekstra bonus med iExcel Premium er at jo mer programmet brukes, desto bedre ferdigheter opparbeider man seg på bruk av Microsoft Excel.  

iExcel Regnskapsbok har fleksibel og rask bilagsregistrering med blant annet integrasjon mot andre systemer gjennom Copy-Paste. Det er imidlertid på avstemminger og korreksjoner at vårt Excelbaserte regnskapssystem viser seg å være helt uovertruffent. Både bokføringsbildet og alle rapporter kan filtreres på kolonner for å få frem nøyaktig den informasjonen man har behov for. Det som vises på skjermen kan kopieres for videre bearbeiding eller presentasjon.  

Hvordan dyktige regnskapsførere bruker iExcel Regnskapsbok Premium på oppdrag for kunder:

 • De starter med de bilagene de har fått inn, og ordner de i en smart rekkefølge uten å tenke på dato. Etter at bilagene er registrert, kopieres datasettet ut for å sortering etter dato, og kopieres tilbake til iExcel Regnskapsbok Premium.
 • Spesifikasjons-regnearkene brukes for å sjekke bankkonti og andre balansekonti, herunder kunde- og leverandørkonti. Filter-funksjonen brukes flittig.
 • For hvert forhold som krever endringer kan regnskapsfører fritt foreta de nødvendige justeringer og korreksjoner.
 • Regnskapsfører bruker flittig de Copy-Paste mulighetene Excel gir. Banktransaksjoner bokføres raskt og enkelt uten integrasjon, ved at data kopieres fra bankutskrift (pdf eller eksportfil) og limer de inn i iExcel Regnskapsbok Premium. Alle transaksjoner på bankutskriften settes opp som ett bilag.
 • Regnskapsfører bruker iExcel Regnskapsbok Premium på første regnskapsår på ukjente klienter, eller uoversiktlige og kompliserte forhold ellers. I dette programmet settes det opp den optimale struktur. Neste år kan bokføringen flyttes over til det vanlige regnskapssystemet, om ønskelig.
 • iExcel Regnskapsbok Premium 2022 og 2023 har inkludert den nye Mva-meldingen som ble innført fra 01.01.2022. Kunde- og leverandørreskontro samt norsk standard kontoplan er også inkludert.
 • Det gjør det enkelt å foreta komplett bokføring, som siden kan eksporteres til csv-fil eller Excel-fil for import inn i det regnskapssystemet man ellers bruker. Da får man med full bokføringshistorikk.  
 • Regnskapsførere sparer både tid og penger på å bruke iExcel Regnskapsbok Premium, og få utbyttet som fleksibiliteten i Excel-regneark gir.

Hva iExcel Regnskapsbok Premium byr på

iExcel Premium har alt det innholdet du som regnskapsfører trenger for bokføring og dokumentasjon av et regnskap. Her er noen eksempler: Full norsk kontoplan. Kunde- og leverandørreskontro. Merverdiavgiftsbehandling og mva-oppgave. Bokføring med standard bilagsmaler. Næringsoppgaver. Dette regnskapssystemet inneholder selvsagt også alle obligatoriske spesifikasjonsrapporter for hovedbok og reskontro: Bilagsjournal, saldobalanse, spesifisert hovedbok, saldoliste reskontro, spesifiserte reskontrokonti mv. Rapportene vises på skjermen men er satt opp for skrives ut til PDF og printer. Excel gjør det enkelt å eksportere data til andre systemer.

Hvor mye koster iExcel Premium Regnskap

Du betaler ikke mer for premium regnskapsprogram med klientlisens enn du fakturerer for 3 - 4 timers arbeid. Det koster kr. 2.900 for Premium medlemskapet uten klientlisens, og kr. 6.000 inkl. klientlisensen. Ønsker du Premium Lønn og Premium Faktura i tillegg, går du for iExceler-medlemskapet som koster kr. 10.000 (inkl. klientlisens). 

 • Du trenger medlemskap "iExceler" eller "iExcel Regnskap Premium" for det aktuelle regnskapsår. Medlemskapet gir deg nedlastning og bruksrett til programvaren. iExceler gir iExcel Regnskapsbok Premium, iExcel Lønningsbok Premium og iExcel Fakturabok Premium). Prisen for iExceler er kun kr. 6.000 pr. år, mens Premium Regnskap alene ikke koster mer enn kr. 2.900.
 • Når du skal bruke programvaren på betalte oppdrag for andre, kreves at du har Klientlisens på toppen av iExceler/Premium-medlemskapet. Klient-lisensen er knyttet til programvaren for samme år, og må som Premium-medlemskapet fornyes. Prisen for lisensen er den samme uansett hvor mange klienter du bruker programvaren på. 
 • Medlemskap, bruksrett og klientlisens er knyttet til person. Nedlastet programvare kan kun benyttes av medlemmer med aktive iExceler eller iExcel Premium-medlemskap. Hvis flere regnskapsførere i et regnskapsbyrå skal bruke iExcel Regnskapsbok Premium må de alle ha gyldig peronlig medlemskap og gyldig personlig klientlisens for at bruken skal være lovlig. 
 • Regnskapsklienter som selv skal registrere bilag eller ha tilgang til regnskapsprogrammet, må tegne seg for personlig Premium-medlemskap uten klientisens.

Kjøp iExceler Premium-medlemskap
med klientlisens for regnskapsåret 2023 her

Skaff deg programvaren som gir deg en ny dimensjon som leverandør av profesjonelle regnskapstjenester.

Medlemskap gir fri nedlastning og bruk av iExcel Regnskapsbok Premium for aktuelt regnskapsår på egne selskaper. Sammen med klientlisens gjelder bruksretten også på eksterne oppdrag mot betaling. Både medlemskap og bruksrett til programmet er personlige og kan ikke overdras eller deles med andre.


Hva sier våre kunder?

profile-pic

Jeg vil anbefale alle som vil spare penger på å føre regnskapet selv, å vurdere iExcel Regnskap før noe annet som er på markedet. Hjelpen er aldri langt unna om man står fast, for både via nettsiden og direkte på e-post har jeg fått rask og god hjelp til de få problemene jeg har stått overfor, for eksempel ved overgang til nytt regnskapsår og ny arbeidsbok i iExcel Regnskap.

Jeg startet et enkeltmannsforetak i 2011, og fant de fleste regnskapsprogram altfor dyre, både i innkjøp og ikke minst i løpende kostnader. Målet var å finne noe som gjorde at jeg kunne føre regnskapet selv (med litt hjelp av en økonomiutdannet venn) og dermed slippe å bruke regnskapsfirma.

Ved en tilfeldighet (eller var det Google) kom jeg over iExcel. Jeg fant at iExcel Premium Regnskapsbok dekket alle disse momentene, og samtidig kunne jeg dra nytte av det jeg kunne av Excel fra tidligere.

Nå, to år senere er jeg svært fornøyd med valget. Det var i starten en liten terskel å skjønne hvordan iExcel er bygget opp i tillegg til grunnleggende regnskapstekniske detaljer. Etter hvert så har jeg fått full kontroll på regnskapet i selskapet mitt, og bruker behagelig liten tid på akkurat det. Den store fordelen med systemet er jo akkurat det at man bare fører inn alle bilag fortløpende og får automatisk servert både saldobalanse og regnskap med tilpassede utskrifter. Og har man kontert noe feil på et tidspunkt er det jo bare å rette opp feilen, noe som er alt annet enn lett i dedikerte regnskapsprogram.

Jan H. Korshavn Web-utvikler