iExcel brukerlisens

Ansvarsfraskrivelse, betingelser og vilkår for bruk av iExcel’s produkter
iExcel’s nedlastbare regnearkmodeller har en funksjonalitet som er rettet inn mot enkle forhold i små virksomheter. Excel-regneark har stor fleksibilitet slik at bruken av modellene kan ha et bredt spekter av formål. iExcel påtar seg intet ansvar uansett hvordan modellene brukes. Innlegging av data, evaluering av resultatene og bruk av rapportdata betinger et minimum av kompetanse hos brukeren. Graden av kompetanse, kontroll av resultatet og forståelsen for arbeidsprosess, systematikk og riktig fortolkning av data og rapporter, er brukerens ansvar alene. Samtlige modeller, inklusive Premium av iExcel Regnskapsbok, iExcel Fakturabok, iExcel Lønningsbok, samt Mini iExcel-versjonene brukes på eget ansvar. iExcel AS fraskriver seg ethvert ansvar for mulige feil og unøyaktigheter og mulige konsekvenser som følger derav, eller av feil bruk. Heller ikke feil som skyldes at brukeren har fulgt forslag fra iExcel eller andre brukere, vil være iExcel’s ansvar. Brukeren selv vil alltid være 100% ansvarlig for konsekvensene for sin bruk av programvaren.

Definisjonen av iExcel Tjenesten
Tjenesten består av alt iExcel tilbyr gjennom sine nettsider, herunder gratis Excel-modeller, videokurs, faglig nettverk for gründere, småbedrifter og foreninger og annet innhold. Med i definisjonen ”Tjenesten” inngår også så langt det passer, medlemskapet i iExcel Community, deltakelse i iExcel Forum og tilknyttet innhold. iExcel er tilbyderen av tjenesten. Brukere av tjenesten aksepterer de bestemmelser som er fremsatt i disse Betingelser og Vilkår.

BETINGELSER OG VILKÅR FOR NEDLASTING OG BRUK AV FILER FRA iEXCEL’s NETTSTED.
iExcel medlemskap og tilknyttede arbeidsbøker i Premium og Gratis Mini-varianter er produkter og tjenester levert av iExcel AS, som er et selskap underlagt norsk lovgivning med registreringsnummer 893 924 272 og adresse Marienlystgata 8, 3045 Drammen.

Erkjennelse og aksept av vilkår og betingelser
Gjennom registrering som bruker på nettsiden, blir du Basis-medlem med tilgang til nedlastning og bruk av våre Gratis Mini-varianter for bruk på et kvartal (3 måneder). Kjøp av Mini-FA (12-måneder) og Premium-medlemskap omfattes fullt ut av de samme bestemmelser som er nedfelt i denne brukerlisens. Registrering som basismedlem og kjøp av Premium-medlemskap er ensbetydende med at du aksepterer disse bruksvilkårene. Om det er deler av bruksvilkårene du ikke kan akseptere, ber vi deg om å la være å registrere deg og unngå å bruke Tjenesten. Vær oppmerksom på at bruksvilkårene uten forvarsel kan bli revidert og justert. Som bruker vil du være underlagt de til enhver tid gjeldende bestemmelser som vil være kunngjort på nettsiden vår. Disse bruksvilkårene ble sist endret 4. november 2016.

Registrering og medlemskap
For å få adgang til Tjenesten er det et vilkår at du er aktivt medlem. Basis medlemskap er gratis. I forbindelse med registreringen kan du bli bedt om å komme med detaljer. Betingelsen for å kunne bruke Tjenesten, er at alle opplysningene som gis, er korrekte og fullstendige. Får vi kunnskap om at opplysninger knyttet til din registrering er ukorrekte eller ufullstendige, har vi rett til å nekte deg adgang til dette nettstedet og tilgjengelige ressurser, enten gjennom å slette din konto eller midlertidig sperre den.

Alle iExcel-medlemskap er personlig. Ved kjøp av Premium-medlemskap er det krav om at brukeren representerer et selskap eller en forening, som sponser medlemskapet. Det er sponsor som betaler for medlemmets tilleggsmedlemskap. Kjøpt medlemskap i iExcel er kjøp foretatt i næring, selv om sponsor ikke oppebærer direkte rettigheter, men får tilgang til Tjenesten via en ansatt/tillitsvalgt. Både forholdet og eventuelle endringer i forholdet mellom sponsor og det aktuelle medlemmet vil for alltid være iExcel uvedkommende.

Bruksrettighet: Retten til nedlastning og bruk av Tjenesten er eksklusivt til eget bruk. Det overføres ingen rett til kildekoden, formler, formater eller til andre deler av Innholdet, og ingen av iExcel’s eller innholdsleverandørenes patenter, opphavsrettigheter, varemerker, handelshemmeligheter eller andre immaterielle rettigheter verken selges, overføres eller formidles på annen måte.

Tekniske krav
For at du skal kunne bruke programdelen av Tjenesten må datamaskinen være installert med Microsoft Excel versjon 2007 eller nyere (Windows) eller versjon 2011 eller nyere (MAC). Makroer må aktiveres når Arbeidsbøker åpnes. Det forutsettes at datamaskinen tilfredsstiller minstekrav til prosessor og minne. Mens programmene lastes ned må datamaskinen være tilkoblet internett.

Verken iExcel eller eventuelle andre innholdsleverandørene kan holdes ansvarlig for skade på eller tap av annen programvare eller maskinvare som følge av nedlastning eller bruk av Tjenesten. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder ikke dersom iExcel eller noen innholdsleverandører har utvist forsettlighet, men iExcel vil uansett ikke kunne gjøres ansvarlig for forsettlighet utvist av andre leverandører.

Priser
Prisen for enkelte deler av Tjenesten er gratis for alle brukere. Registrering som basis-medlem innebærer obligatorisk medlemskap i iExcel Community. Utvidet medlemskap av Mini-FA Premium og iExceler tilbys innenfor hver kategori av Arbeidsbøker.  Prisen for oppgradering av medlemskap er å finne på våre nettsider.

Kansellering og angrerett
Når innmelding, nedlastning, oppgradering eller andre handlinger først har skjedd, har verken bruker eller sponsor noe krav på kansellering eller angrerett. Det gjelder for alle elementer i Tjenesten, og det følger av Tjenestens art og betalingens frivillighet og kravet om sponsor, at vanlige angrefrist etter loven ikke kan gjøres gjeldende.

Innhold: Innholdet i Tjenesten eies av iExcel. Du kan laste ned modellene eksklusivt til egen, personlig bruk, herunder i næringsøyemed. Det er ikke tillatt å modifisere, endre eller videreformidle programmene annet enn som tilpasninger for egen bruk for det året programmene gjelder for. Det er strengt forbudt å gjøre inngrep for å bruke et program for et annet år en det er sertifisert for. Ingen iExcel-programmer, modifisert eller ikke, kan ikke utnyttes kommersielt eller oppnås eiendomsrett til. Medlemskapet i iExcel Community betinger at viktige endringer en bruker gjør deles med andre brukere av systemene. Slike endringer meldes til iExcel, som deretter vil implementere viktige endringer i senere versjoner. iExcel Forum skal også være en kanal for formidling av informasjon om mulige forbedringer.

Oppgraderinger
iExcel tilbyr til enhver tid de sist oppdaterte programmene på nettsiden. Feil vil bli fortløpende rettet opp i nye versjoner av programmene, og brukerne oppfordres å laste ned siste versjon av programvaren ved bruk på ny klient. Oppgraderinger kan ha viktige forbedringer. Vurderingen om man skal oppgradere eller ikke er brukerens ansvar.

Garantifraskrivelse og ansvarsbegrensning:
INNHOLDET I TJENESTEN LEVERES “SOM DET ER”, OG SÅ LANGT SOM LOVEN TILLATER DET, FRASKRIVER iEXCEL SEG SPESIFIKT ALLE GARANTIER ELLER FORPLIKTELSER VEDRØRENDE BRUKBARHET, EGNETHET TIL BESTEMTE FORMÅL, RETTIGHETER TIL INNHOLDET OG KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER. iEXCEL FRASKRIVER SEG OGSÅ ALLE GARANTIER OM AT INNHOLDET VIL DEKKE DINE INDIVIDUELLE BEHOV, FUNGERE I KOMBINASJON MED ANNEN MASKINVARE ELLER PROGRAMVARE, ELLER FUNGERE FEILFRITT ELLER UTEN AVBRUDD.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL iEXCEL’S ANSVAR FOR EVENTUELLE KRAV I TILKNYTNING TIL INNHOLDET ELLER BRUK AV DETTE, I ELLER UTENFOR KONTRAKT ELLER PÅ ANNEN MÅTE, OVERSTIGE DET BELØP BRUKEREN HAR BETALT FOR SLIKT INNHOLD. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL iEXCEL VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELL FØLGESKADE, TILFELDIG SKADE, SPESIELL SKADE, SKADESERSTATNING ELLER LOVBESTEMT ERSTATNING AV NOE SLAG SOM FØLGE AV AT DU HAR KJØPT, FORSØKT Å BRUKE ELLER HAR BRUKT INNHOLDET. VED FORMIDLING ELLER SALG AV TREDJEPARTS PRODUKTER OG TJENESTER, ER TREDJEPART FULLT OG HELT ANSVARLIG, OG iEXCEL KAN IKKE GJØRES ANSVARLIG FOR NOEN DEL AV LEVERANSEN, UT OVER DET SOM FØLGER AV BESTEMMELSER I LOV.

LEGG MERKE TIL AT INDIVIDUELLE INNSTILLINGER OG/ELLER TIDLIGERE NEDLASTET PROGRAMMER KAN GÅ TAPT HVIS iEXCEL-PRODUKTET REPARERES ELLER ERSTATTES.