Diversebilag og inngående fakturaer på 1-2-3

Av Sigurd | iExcel Blogg

Feb 05

Alle som betaler kr. 1500 for fri bruk av iExcel Regnskapsbok Premium 2016 får enklere jobb med bokføringen enn de fleste. iExcel Premium Regnskapssystem er Excelbaserte og fullspekket med smarte elementer som gjør at virksomheter hvor en person har ansvaret for regnskap får en vesentlig bedre regnskapsløsning enn ellers. Som bonus gir iExcel ut to verdifulle Apper. Disse gjør livet som regnskapsfører mye lettere. Begge de to Appene våre er gratis for alle med iExceler-medlemskap og Regnskap Premium-medlemskap 2016. Begge Appene er relansert og tilgjengelige i 2015-versjon for alle med iExceler/Premium 2015-medlemskap.

Regnskap, faktura og lønn i Excel-systemer

App # 1 - Utlegg / diversebilag i Excel med automatisk bokføring

Hver måned dukker det opp en bunke småbilag for kostnader som aksjonær/eier/daglig leder har lagt ut for og betalt med privat kort eller kontanter. Her er det viktig å ha et godt system for bokføring. Derfor har vi laget et Excel-system som fungerer optimalt for alle med sans for å jobbe i Excel-regneark. Last ned Appen i filen: 888 UTLEGG 2016 - Kostnadskladd iExcel - utgave 16.01.zip

Applikasjonen gjør det enkelt å samle og registrere småbilag slik at de summeres pr. kostnadskonto. Totalsummen som skal godskrives privatkonto/mellomregningskonto beregnes automatisk. Når alle småbilag er lagt inn, skrives regnearket ut. Det brukes som regnskapsbilag med alle underbilagene stiftet på baksiden, gruppert etter regnskapskonto slik at det blir enkelt for revisor eller andre å kontrollere summeringene i ettertid.

Bokføringen skjer så å si automatisk. Systemet gir en bokføringskladd som er ferdig kontert og har riktig mva-kode. Det er bare å kopiere bokføringsområdet fra Appen, og gå til bokføringsarket i iExcel Regnskapsbok Premium 2016 og lime inn som verdier.

Dette er et fantastisk hjelpemiddel for den som har mange private utlegg hver måned.

App # 2 - IFA (Inngående fakturaer) i Excel med bokføring på 1-2-3

Inngående fakturaer er de bilag som tar mest tid. Det er fordi det er svært mange kostnadskonti å velge mellom og de er spredt over hele nederste delen av kontoplanen. Mye tid går med bare til å søke etter korrekt konto. For de med merverdiavgift å ta hensyn til er dette enda en tidkrevende faktor å holde styr på.Men, siden vi i iExcel ønsker å ha de smarteste løsningene for folk i småbedrifter, har vi gjort noe med dette. Vi har laget en egen App for inngående fakturaer. Den har en link til regnearket 'Leverandorer' i Index-filen. I dette arket kan man for hver leverandør legge inn a) standard kostnadskonto, b) standard mva-kode, c) egen bilagstekst (om ønskelig) og d) egen referansetekst (om ønskelig). Last ned filen: 888 IFA 2016 - Kostnadskladd iExcel - utgave 16.03.zip

Hva er gevinstene du får?

  • I Appen legger du kun inn de tre opplysningene fakturadato, beløp og leverandørnummer.
  • Kontering, merverdiavgiftskode og evt. bilagstekst/referansetekst hentes fra Index-filen
  • Det lages en bokføringskladd i Appen. Denne overføres til Regnskapet med Kopier - Lim Inn Verdier

Du sparer masse tid når du kun trenger å legge inn 3 opplysninger for hver faktura i stedet for 8-9. I tillegg får du kostnadene bokført konsekvent på riktig konto hver gang. Mva-behandlingen blir også korrekt om systemet er satt opp riktig og fakturaen er en helt ordinær faktura for leverandøren.

Vi i iExcelbooks.no er glade for at vi kan hjelpe gründere og folk i små bedrifter og foreninger med Excel-applikasjoner som gjør jobben enklere, morsommere og mer effektiv.

Sigurd Renander
Excel-utvikler og statsautorisert revisor

Om forfatteren

Sigurd Renander er statsautorisert revisor og iExcel's fagmann på regnskap og Excel. Hans mål er at folk i småbedrifter skal være dyktige og selvstendige nok til å klare seg selv. Hver uke hjelper Renander flere medlemmer med iExcel Premium til å løse små og store problemer. Han sørger for at iExcel Premium blir et trygt valg også for de som er i startfasen.