Ofte Stilte Spørsmål om Regnskapsprogram • 1.Regnskapsprogram Premium
 • Er regnskapssystemet nettbasert?

  iExcel Regnskapsbok Premium består av to Excel-filer som er koblet sammen. Utgangspunktet er at de to filene (i.e. regnskapssystemet) ligger lagret på harddisken. Men, du kan få det beste fra to verdener: De største fordelene med nettbaserte systemer får iExcel Regnskapsbok Premium ved at du lagrer filene på Dropbox eller tilsvarende.

 • Er det kontoplan inkludert?

  Ja, iExcel Regnskapsbok Premium har inkludert full norsk kontoplan. Konti som ikke vil bli brukt kan skjules helt. En konto kan tas frem om behovet for kontoen likevel viser seg. I rapportark er det lagt opp til å filtrere vekk rader med 0,00 i beløp.

 • Er det mulig å legge til kontoer og endre kontonavn?

  Det er enkelt å legge til nye konti i iExcel Regnskapsbok Premium. Det er bare å trykke på en knapp og følge anvisningene. Kontonavn er også enkelt å endre.

 • Hvilket språk er regnskapssystemet på?

  iExcel Regnskapsbok Premium er faktisk på 3 språk. Norsk bokmål, nynorsk og engelsk. Du skifter fra standardspråket norsk bokmål over til engelsk ved å endre verdien i en celle fra 2 til 1. Da går hele Excel-systemet med overskrifter, hjelpetekster og standard bilagstekster over til å være engelsk-språklig. Det finnes nok ingen andre norske regnskapssystemer enn iExcel Regnskapsbok Premium som har denne muligheten.

 • Hva slags type virksomhet kan jeg bokføre for

  iExcel Regnskapsbok Premium kan brukes på alle typer virksomheter, fra de helt små og opp til mellomstore virksomheter. Regnskapsboken passer like godt for aksjeselskaper og NUF som for Enkeltpersonforetak og foreninger. Næringsdrivende velger type næringsoppgave ved å taste 1 eller 2 i en bestemt celle.

 • Hvor mange kunder og leverandører kan jeg ha?

  Som standard er systemet satt opp med 200 kunder og 100 leverandører. Det er mulig å utvide antallet ved å ta kontakt med iExcel.

 • Hvor mange bilag er systemet begrenset til?

  iExcel Regnskapsbok Premium har et grunnoppsett med 300 bilagslinjer. Det finnes imidlertid ingen begrensninger. Nye bilagsrader kan legges til i intervaller på 20 eller 100. Det er bare å klikke på en knapp.

 • Er systemet integrert med nettbank og nettbutikk?

  Slike integrasjoner innebærer ikke noe mer enn overføring av bokføringsdata fra nettbank eller nettbutikk til regnskapsystemet. De som bruker Excel har alle muligheter til å lage sine egne integrasjoner. Alle nettbanker og nettbutikker må ha eksportmuligheter til Excel eller csv-fil. Da kan data hentes inn i et Excel-regneark og bearbeides slik at man får et dataområde identisk med kolonnestrukturen i Registreringsarket i iExcel Regnskapsbok Premium. Deretter er det bare å merke området med data og gå til Regnskapsboken og lime det inn som verdier. Dette er enkelt og greit, og det fungerer!

  Det er utrolig enkelt å bokføre en hel måneds banktransaksjoner eller nettbutikkomsetning når man bruker iExcel Regnskapsbok Premium. Du trenger ikke låse deg til komplekse systemer som er fullintegrerte og som ekskluderer bedre løsninger. iExcel AS hjelper gjerne til med å sette opp Copy-Paste-integrasjoner fra andre systemer.

  Excel gjør det mulig å hente transaksjoner fra lønnssystemer, bank, nettbutikk, kassaapparater, fakturasystemer og alle andre datasystemer. Alle gode systemer har en eksportfunksjon til Excel.

 • Kan jeg få ut kontoutdrag til mine kunder

  Det er et eget regneark for spesifikasjoner av kunder. Tilsvarende finnes for hovedbok og leverandører. Arkene er satt opp for utskrift, slik at det er bare å filtrere spesifikasjonsarket på valgt kunde og skrive ut til printer eller pdf.

 • Er næringsoppgave inkludert i regnskapssystemet?

  Ja, den delen av næringsoppgaven som gjelder regnskapet er med. Side 2 og 3 gir tall for hver post i næringsoppgaven for resultatregnskap og balanse. Både næringsoppgave 1 og næringsoppgave 2 er inkludert, og typen bør velges før man starter opp med å bokføre bilag.

 • Er årsoppgjør med?

  Årsoppgjør er inkludert med næringsoppgaver og med årsregnskap etter regnskapslovens oppstillingsplan. Noteopplysninger og styrets årsberetning er noe man lager selv i hhv. Excel og Word. Selvangivelse og øvrige ligningspapirer kan lastes ned fra www.skatteetaten.no og kladdes i Word-mal eller PDF-mal, for deretter å legges manuelt inn i Altinn. Det er ikke noe hokus-pokus å sette opp ligningspapirene annet enn første året.

 • Hjelp til å komme i gang

  Det er ikke så vanskelig å komme i gang, siden systemet er laget i Excel. Man kommer langt med prøving og feiling. Beste måten å lære ting på er å eksperimentere, og her inngår prøving og feiling. Sammen med iExcel Regnskapsbok Premium følger med en rikholdig bruksanvisning. Konkrete spørsmål kan postes på forum.

  De som ønsker hjelp til å komme i gang med iExcel kan kjøpe forhåndsbetalt supportpakke og få hjelp av iExcel’s fagekspert, Sigurd Renander. 

 • Hjelp til årsoppgjør

  Det er mulig å få hjelp av iExcel’s fageksperter slik at du gjør det du skal i forbindelse med årsoppgjøret. Både årsregnskap, ligningspapirer og lønnsinnberetning du skal ta, er noe du kan få hjelp til slik at du kan utføre jobben selv. Det vanlige er å få hjelp første året, og at man kanskje er helt selvhjulpen allerede år nr. 2 eller 3.

 • Hvordan foregår bokføringen av et bilag?

  Bokføringen av bilag kan skje på mange måter i iExcel Regnskapsbok Premium. Dette er en av de aller største fortrinnene dette regnskapssystemet har i forhold til andre. De mest vanlige metodene er: A) Taste data inn celle for celle, B) Kopiere data fra tilstøtende celler, C) Bruke standard bilagsmal og taste inn bilagskode i en celle for å få fyllt inn mange data automatisk, D) Kopier et dataområde fra en annen Excel-fil og lime den inn i bokføringsarket med Kopier-LimInnVerdier, E) Legge inn formler som henter data fra et annet regneark, F) Legge inn summeringsformler o.l. i beløpscelle for å få beregne beløpet.

 • Er systemet lovlig å bruke?

  Ja, iExcel Regnskapsbok Premium er et fullverdig regnskapssystem som du fritt og lovlig kan bruke som du vil. 

  Kanskje har du hørt om regnskapsrådets uttalelse om begrensning på 300 bilag i året? Dette gjelder ikke iExcel Regnskapsbok Premium, som er det mest komplette og smarte Excel-regnskapssystem du kan finne. Grensen på 300 bilag gjelder kun for simple regneark hvor kontoene ligger i kolonner mot høyre og bilagene i rader nedover.