Ofte Stilte Spørsmål om Lønnsprogram • 1.Lønnsprogram Premium
 • Har systemet register for faste ansattdata

  Ja, iExcel Lønningsbok Premium har register over ansatte og faste opplysninger som skal inn i lønnsslipp og lønnskjøring. Når du registrerer lønn er det bare å legge inn lønnsnummeret til den ansatte, og data blir hentet automatisk fra regnearket med faste ansattdata. Dette regnearket heter ‘2. Ansatte’.

 • Er a-meldingen inkludert?

  Ja, a-ordningen og a-meldingen er inkludert i iExcel Lønningsbok Premium. Vi utvikler alltid systemet etter gjeldene regler og oppdaterer jevnlig.

 • Hvor mange ansatte og lønnsutbetalinger kan håndteres?

  iExcel Regnskapsbok Premium er bygget for 20 ansatte gjennom 12 måneder + noen lønnskjøringer til (272 lønnskjøringer i alt). Systemet kan utvides uten for store problemer.

  Siden Altinn setter begrensninger ved 8 ansatte for manuell innlegging av a-ordningen, påvirker dette også vårt system.

  Virksomheter med mer enn 8 ansatte kan likevel ha glede av å bruke iExcel Lønningsbok Premium for å lage lønnskjøring og lønnsslipper, og etablere grunnlagsdata som sendes til eksternt byrå for videre behandling og oversendelse til Altinn.

 • Hvilke opplysninger fremgår av lønnslippene?

  Det kan fås ut lønnsslipp for hver ansatt hver måned slik det var før a-ordningen ble innført. Lønnslippene i iExcel Lønningsbok Premium har det som forventes av innhold i en lønnsslipp.

  Alle lønnskoder og koder for trekk er med i egne rader, og i tillegg til kolonne for månedens lønnsutbetaling er det i tillegg en kolonne med tall hittil i år.

  Lønnslippene kan filtreres for å fjerne rader med 0,00 i beløp før de skrives ut til printer eller pdf og leveres den ansatte.

 • Er det integrasjon til regnskapssystem?

  Slik integrasjon betyr ikke annet enn overføring av data fra lønnssystem til regnskapsystem. iExcel Lønningsbok Premium har et eget regneark hvor det er settes opp utkast til bokføring. Der er bare å merke området med data, og deretter gå til iExcel Regnskapsbok Premium og lime det inn som verdier. Dette er enkelt og greit, og det fungerer! Etter overføringen kan man så sjekke at bokføringen i Regnskapsboken gikk til riktige konti og korrigere hvis noe er feil.

  Fordi du bruker Excel-systemer blir du selv ekspert på integrasjon. Du lager alt du trenger av integrasjoner selv. Dette er viktig, fordi det gjør at du ikke trenger å låse deg til komplekse systemer som er fullintegrerte og ekskluderer bedre løsninger.

  Excel gjør det mulig å hente transaksjoner fra lønnssystemer, bank, nettbutikk, kassaapparater, fakturasystemer og alle andre datasystemer. Alle gode systemer har en eksportfunksjon til Excel.

 • Hvordan blir forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift håndtert?

  Avhengig av art av lønn som blir lagt inn vil iExcel Lønningsbok Premium beregne forskuddstrekket og arbeidsgiveravgiften helt automatisk.

  Forskuddstrekk for hver ansatt hver måned ut fra vedkommendes tabellnummer eller prosentsats. Systemet håndterer frivillig  forskuddstrekk og halvt skattetrekk i desember.

  Arbeidsgiveravgift beregnes samlet for alle ansatte hver måned.

  For å finne beløpet som skal betales til kommunekassereren hver termin, vil Altinn være den beste kilden, selv om det er mulig å finne beløpet også i iExcel Lønningsbok Premium.

 • Får jeg ut bokføringsbilag?

  Ja, det finnes et regneark i iExcel Lønningbok Premium som genererer bokføringsbilag. Kontonumre må settes opp korrekt på forhånd i arket ‘4. Kontonr.’.

  Bokføringsbilaget må skrives ut og sjekkes før bokføringen. Eventuelle korreksjon påføres bilaget med penn.

 • Får jeg ut bankliste?

  Ja, du får ut en liste over månedens nettolønn til utbetaling for hver ansatt sammen med bankkontonummeret utbetalingen skal til.

 • Finnes lønnsarter for provisjon og UB-tillegg?

  Ja, iExcel Lønningsbok Premium har lønnsarter for alle småbedrifter med enkle lønnsforhold, pluss en del lønnsarter i tillegg. Vårt lønnssystem har koder for både provisjon (2 koder for timelønnet og 2 for månedslønnet) og UB-tillegg (kr. 21, kr. 42 og kr. 84 pr. time).

 • Hvordan behandles reiseregninger i iExcel Lønningsbok Premium?

  Reiseregninger krever detaljrik dokumentasjon ved bokføring. Derfor er det vanlig å holde reiseregninger utenfor lønnssystemet og bokføre disse separat. Også betalingen/refusjonen til den ansatte bør holdes utenom lønnssystemet.

  En del av reiseregningene består ofte av ytelser som skal innberettes. Slike ytelser registreres i et eget regneark i iExcel Lønningsbok Premium (arket ‘Tillegg’) slik at de kommer med på a-meldingen.

 • Er systemet lovlig å bruke?

  iExcel Lønningsbok Premium er 100 % lovlig å bruke til å registrere, systematisere og dokumentere lønn til de ansatte. Systemet er bygget opp for forenkling og kvalitetssikring av prosessen. Du skal få best mulig oversikt og kontroll, og systemet gir ulike informative rapporter, lønnsslipper og tall til a-meldingen.