Ofte Stilte Spørsmål om Fakturaprogram • 1.Fakturaprogram Premium
 • Har fakturasystemet deres varekartotek?

  Ja, iExcel Fakturabok Premium har varekartotek. Ved å legge inn varenummer i registreringsarket for vareopplysninger til en faktura, får du opp varenavn, pris etc. basert på opplysningene i varekartoteket.

 • Har fakturaen rabattkolonne?

  Ja, iExcel Regnskapsbok Premium har egen kolonne for rabatt. Kolonnen vises kun på fakturaer med beløp i rabattkolonnen.

 • Kan pris justeres for hver faktura?

  Ja, prisen i varekartoteket er kun veiledende pris. Ved innleggingen av hver varelinje er det mulig å øke eller redusere prisen. Det er også mulig å legge inn rabatt som enten prosent eller beløp. i iExcel Fakturabok Premium er et svært fleksibelt system.

 • Inneholder systemet purring og inkassovarsel?

  Både første og andre purring er inkludert.

 • Har systemet enkle metoder for bokføring av mange fakturaer?

  Selvsagt har iExcel Fakturabok Premium smarte og enkle metoder for bokføring av fakturaene. Det er mulig å samle opp 100 fakturaer om gangen og overføre til iExcel REGNSKAPSBOK Premium med Copy-PasteValues (Kopier – Lim inn Verdier). Det ligger et eget regneark hvor bokføringsgrunnlaget blir generert.

 • Kan man skrive ut faktura på engelsk?

  Ja, det er et eget regneark med engelsk faktura-layout. For hver faktura kan du velge hvilket av fakturaarkene Norsk og Engelsk du vil bruke.

 • Kan betaling av fakturaer følges opp i systemet på noen måte?

  iExcel Fakturabok Premium har en glimrende fakturaoppfølging. Du kan legge innbetalinger inn i et eget regneark og knytte disse opp til fakturanummeret de gjelder. Deretter går du til et annet regneark som inneholder fakturaoppfølging. Her kan du sjekke og vurdere a) Rentenota, b) Purring nr. 1, c) Purring nr. 2 og d) Inkassovarsel. Legg inn dato og beløp i oppfølgingsarket, og du kan skrive ut relevante rentenotaer, purringer eller inkassovarsler.

  Det er vel dokumentert at god fakturaoppfølging reduserer risikoen for tap på fordringer i tillegg til å gi bedre likviditet.

 • Er systemet lovlig å bruke?

  Kravet om at et edb-fakturasystem skal gi fortløpende fakturanummer er selvsagt ivaretatt i iExcel Fakturabok Premium.