Ofte Stilte Spørsmål – Hvordan komme i gang med programmene Regnskap, Faktura og Lønn • 1.Kom i gang
 • Hvordan fungerer iExcel Arbeidsbøker?
  21-08-2018

  Data registreres i bestemte celler i bestemte inndata-regneark. Systemet tar hånd om alle beregninger og rapporter. Med Excel innstilt på “automatisk beregning” kan du umiddelbart sjekke at dataene har blitt korrekt lagt inn. Om noe har blitt feil er det lett å gå tilbake og korrig

 • Er iExcel-systemer bedre enn nettløsninger?
  21-08-2018

  Nettløsninger er i grove trekk ikke noe mer enn dataprogram flyttet til Internett. Det har fordeler og ulemper i forhold til dataprogram lokalt på harddisk.

  Med iExcel får du det beste fra begge leire. Du kan lagre iExcel-filene på Dropbox eller tilsvarende løsning. Med Dropbox ligger original-filene lokalt på datamaskinen og du kan jobbe også uten at du er tilkoblet internett. Når du er oppkoblet sørger Dropbox for at filene du lagrer på harddisken også lagres som en kopi på deres Internett-server. Da får du automatisk back-up, du kan jobbe på 2 datamaskiner, og du kan laste ned og se eller jobbe på filene hvor enn du er i verden.

  Valgfriheten på lagringssted taler sterkt for i iExcel’s favør. Sensitive data kan legges lokalt på harddisk, mens ikke-sensitive data kan ligge på Dropbox. Dette lar iExcel deg få velge selv! Og ser du på forhold som pris, fleksibilitet, oversiktlighet, logisk struktur og rask registrering av data, ser du at det går enda mer i favør av iExcel i forhold til nettløsninger.

  De som liker å jobbe i Excel-regneark har alltid større utbytte av iExcel Premium-systemer enn rigide dataprogram, enten de er nettbasert eller ikke.

 • Er det bindingstid med frist for oppsigelse?
  21-08-2018

  Nei, iExcel opererer har ingen bindende avtaler. Gratis-medlemskapet løper 10 år. Man kan melde seg av selv, men det har konsekvensen at man mister retten til å bruke nedlastede Gratis-systemer.

  For betalte medlemskap opereres det med en nedlastningsperiode på 12 måneder. Medlemskapet blir formelt avsluttet når denne perioden er over. Medlemmene beholder dog bruksretten til lovlig nedlastede iExcel-systemer for året også etter at nedlastningsperioden er utløpt.

  Hvert år legges det ut nye iExcel-medlemskap med tilhørende iExcel-systemer. Tidligere medlemmer plikter ikke å kjøpe nytt medlemskap hvis de ikke lenger ønsker å benytte iExcel-systemer.

 • Hvor raskt kan jeg komme i gang med iExcel?
  21-08-2018

  Med en gang du har lastet ned, flyttet og pakket ut zip-filen med iExcel-systemet er du i gang. Du tegner medlemskapet og har iExcel-systemet oppe på mindre enn 5 minutter.

  Det hele er basert på selvbetjening via nettsiden du er inne på nå, www.iexcelbooks.no. Her tegner du medlemskap, betaler, mottar faktura og laster ned Excel-filene. Enkelt og greit!

  Det beste er å starte med systemets standard oppsett for deretter å foreta eventuelle justeringer ved behov. Dermed blir det lett å komme i gang med iExcel selv for nybegynnere.

 • Hvordan få hjelp om jeg står fast?
  21-08-2018

  Det blir betydelig enklere for deg både å forstå ting og å få hjelp når du jobber i Excel. Regnearkene er intuitive og logiske i struktur, og det er mulig å prøve og feile til du får tingene på plass. Over 500.000 nordmenn bruker Excel og du har kanskje noen i familien eller omgangskretsen som kan hjelpe.

  På iExcel’s brukerforum på iexcelbooks.no kan du få svar på spørsmål knyttet til programvaren, fagområdet eller Excel generelt. Har du mistanke om feil i et iExcel-system rapporterer du inn dette på helpdesk eller epost, og du vil få eksperthjelp til å finne løsninger.

  Alle som ønsker profesjonell support kan få det av vår Excel-utvikler, som også er statsautorisert revisor med stor sans for de helt enkle, praktiske og riktige løsningene.

 • Hva er forskjellen mellom Mini og Premium Arbeidsbøker
  21-08-2018

  Det er store forskjeller mellom Mini og Premium.

  Mini-variantene har bare minimumskvalitete, og de setter store begrensninger for hva som kan gjøres. Dette gjør mini-variantene ugunstige i praksis å bruke på annet enn mikro-virksomheter.

  Vi har laget mini av tre grunner:

  • de med små ambisjoner og behov skal få enkle datasystemer som passer sitt nivå
  • de med lite kunnskap og interesse for Excel skal oppdage Excel og fordelene man får av å jobbe i Excel
  • for at folk skal kunne finne ut om de klarer å laste ned, lagre og pakke ut zip-filene og få åpnet iExcel-filene
  • for at folk skal bli kjent med vårt konsept

  Premium er derimot innholdsrike og komplette systemer som er fullt på høyde med det du finner av dateprogrammer og webløsninger for regnskap, faktura og lønn. iExcel Premium byr på svært få begrensninger og desto flere muligheter. Derfor er Premium foretrukket av dyktige folk som vil ha gode og effektive verktøy til krevende oppgaver hvor det er nødvendig med full oversikt, kontroll og dokumentasjon.

  Alle de tre Premium-medlemskapene vi har gir mye for pengene. Du taper garantert ingenting på å teste de ut! De fleste av våre Premium-brukere er svært fornøyde med å kunne gjøre jobben i komplette høykvalitets Excel-systemer levert av iExcelbooks.no.

 • Hvilke fordeler gir et medlemskap i iExcel?
  21-08-2018

  Det mest verdifulle i et medlemskap er nedlastning og bruksrett til iExcel-systemet som hører til medlemskapet. Dette systemet kan du som medlem laste ned så mange ganger du vil i løpet nedlastningsperioden (normalt er 12 måneder), og bruke slik du vil.

  Ulike medlemskap gir ulike kategorier iExcel-systemer.

  iExcel-system som lastes ned kan brukes for det året det gjelder, og da i ubegrenset antall. Det er snakk om leie/lisensiering av programvaren til det enkelte medlem, og bruksretten er strengt personlig.

  I tillegg gir alle Premium-medlemskap tilgang til support på forum og helpdesk. Medlemmene kan få billig konsulentbistand gjennom forhåndsbetalte support-pakker. Noen av medlemskapene inneholder også andre nyttige Excel-verktøy som bonus.

 • Gir iExcel-medlemskapet et system som kan brukes flere år?
  21-08-2018

  Både medlemskap og tilknyttet programvare kan bare brukes for en bestemt periode. Premium og Mini-12 dekker et helt kalenderår. Skal du f.eks. bruke iExcel Regnskapsbok Premium for bokføring for både 2017 og 2018 kreves to medlemskap.

  Det er bilagsdato, lønnsdato og fakturadato som bestemmer hvilken medlemskap/versjon man trenger, og ikke tidspunktet for selve registreringen.

 • Hva trengs for å starte med iExcel?
  21-08-2018

  For å bruke iExcel Arbeidsbøker trenger du en datamaskin (PC eller Mac) som har Microsoft Excel installert.

  Bruker du Windows-PC må Excel-versjonen være 2007 eller nyere. Mac-brukere må ha Excel 2011 eller nyere.

 • Hvor sikre er iExcel-systemene?
  21-08-2018

  Alle Microsoft Office programmer gir brukerne nok sikkerhet. Det er brukerfeil som gjør at data kan gå tapt, og dette gjelder alle dataprogrammer.

  Filene må selvsagt lagres for å at siste innlagte data skal bli med. Men Microsoft gjør det enklere å enklere å få tilbake data, selv i ikke-lagrede filer. Sikkerhetskopi bør tas jevnlig for å hindre tap av data om harddisken skulle kræsje. Sikkerhetskopiering kan løses automatisk ved å bruke Dropbox eller tilsvarende nettjeneste.

  Data du har i dine iExcel-filer er like sikre som andre filer du har. I tillegg har iExcel bygget inn mye funksjonalitet som bidrar til et korrekt resultat. Med iExcel får du mulighet til å sjekke resultatet underveis og korrigere eventuelle feil som har blitt gjort. Det er lettere å få korrekt resultat med iExcel enn med andre løsninger, hvor innlagte data låses fast og hvor feil krever at det settes i verk en rigid prosess for feilhåndtering.

 • Hvorfor er iExcel så rimelig?
  21-08-2018

  Vi vil at flest mulig skal oppdage de åpenbare fordelene Excel-systemer gir i form av fleksibilitet, forståelse og effektivitet. Vi søker en delingskultur hvor tusen Excel-brukerne deler samme Excel-systemer i stedet for at alle tusen skal kaste bort tiden på å lage tusen ulike applikasjoner. Det er utrolig krevende å utvikle avanserte og feilfri Excel-systemer. Siden vi har ekstremkompetanse på Excel-utvikling, systemoppbygging, lover og regler, har vi tatt rollen som utvikler og koordinator.

  Våre brukere bidrar med sine ønsker og tilbakemeldinger om feil og unøyaktigheter. Dette er til stor hjelp for oss til å gjøre systemene best mulig uten å måtte bruke så mye ressurser.

  Prisene for Premium-medlemskapene er satt så lavt både fordi vi ønsker å gi alle en mulighet til å få tilgang på våre beste modeller, og fordi vi er avhengig av mange fornøyde kunder for å ha lønnsomhet i det vi driver med.

 • Hvorfor lager dere systemer i Excel?
  21-08-2018

  Det er rett og slett fordi vi selv elsker å jobbe i Excel! Excel er verdens beste og mest populære regnearkprogram. Excel-brukere jobber raskere enn alle andre og kan løse praktiske og tekniske utfordringer selv. Det gir en egen frihet og mestringsfølelse å jobbe i verktøy du selv styrer, i stedet for verktøy som styrer deg.

  Vi er eksperter på Excel og utvikling av Excel-systemer, i tillegg til at vi har ekspertise på bokføring, lønnskjøring og fakturering. Derfor jobber vi for å gi Excel-brukere mulighet til å bruke sitt favorittprogram Excel på viktige oppgaver med regnskap, lønn og faktura.

 • Hva er et iExcel-system?
  Tonje21-08-2018

  Et iExcel-system består av en Excel-fil (noen ganger to filer). Filene består av mange regneark, hvor noen er dataregistrering, noen inneholder programkode og beregninger, mens andre kun er rapportark.

  Registering av dine data gjøres i dedikerte celler og tabeller. Disse er formatert med egen farge for at det skal være lett å forstå.

  Med programkode og data i samme filer, er det lett å generere kopier av iExcel-systemene, med formål f.eks. demonstrasjon, testing eller backup.

  Med iExcel-systemer er det trygt å eksperimentere. Feil som blir gjort kan lett gjøres om, og man kan velge blant flere ulike metoder for å korrigere feil. Muligheten til å prøve og feile uten konsekvenser er en av de mange fordelene et iExcel-system gir.

 • Er det noe jeg ikke får gjøre med iExcel-systemene?
  21-08-2018

  Ja, det stemmer. Alle iExcel-systemene er iExcel AS sin eiendom. Som medlem får du kun lisensiert en bruksrett til systemet.

  Det flere ting som er ulovlige å gjøre, og som ved overtredelse kan føre til både straffe- og erstatningsansvar.

  Det er strengt ulovlig å:

  • bruke iExcel’s systemer på en periode de ikke er laget for.
  • forsøke å gjøre tilpasninger i iExcel’s systemer for å kunne bruke de ut over det formål de eller den perioden de er laget for.
  • videredistribuere iExcel’s systemer til andre.
  • bruke iExcel’s systemer uten å ha kjøpt medlemskap for dette systemet for dette året
  • benytte iExccel’s Premium-systemer på oppdrag mot betaling, uten å samtidig ha gyldig Proff-lisens som dekker bruken.

  Vi verdsetter medlemmenes respekt for vår eiendomsrett til iExcel-systemene, og at de til en hver tid gjeldende medlemsbetingelser blir overholdt.

 • Hvilke minimumskunnskaper trengs for å bruke iExcel?
  21-08-2018

  For å bruke iExcel Arbeidsbøker trenger du bare grunnleggende kunnskap om data og Excel. De viktigste punktene er å opprette og behandle filmapper, pakke ut zip-filer, kopiere og flytte filer, ikke blande siste versjoner av filene (originalfilene) med kopier. I tillegg må du selvsagt beskytte filene dine og ta backup.

  Det betyr at alt du trenger å vite for å bruke iExcel-systemene, er ting du uansett må vite uavhengig av om du bruker iExcel eller ikke.

 • Hvor mye Excel-kunnskap kreves for å jobbe i iExcel?
  21-08-2018

  Det er selvsagt fordel med gode Excel-kunnskaper, men dette er noe som kommer raskt mens man jobber. iExcel’s systemer er bygget opp av Excel-regneark og er derfor intuitive og svært oversiktlige og lette å forstå på grunn av sitt tabellariske format.

  Det er en fordel å raskt lære seg følgende hvis man ikke kan det fra før:

  • Innlegging av data på flere metoder enn gjennom ren inntasting
  • Merke og kopiere et område fra annet regneark og lime inn som verdier
  • Bruke filterknapper for trekke ut ønsket informasjon i rapporter og tabeller
  • Bruke angreknappen
  • Navigere fra et regneark til et annet
  • Ta manuell backup hvis man ikke har automatisk backup via Dropbox eller andre måter
  • Justere utskriftsområde
  • Justere zoom-nivået
  • Justere settingen for “frys ruter”

  Dette er utrolig liten læreutfordring i forhold til det å ta i bruk et hvilket som helst tradisjonelt program eller nettløsning.

 • Hvordan vet jeg hvilket system som passer for meg?
  21-08-2018

  Alle våre iExcel-systemer er knyttet opp til bestemte medlemskap. Spørsmålet er derfor heller hvilke av medlemskapene som passer for deg.

  Svaret er todelt ut fra: a) hvilke behov du har, og b) hvilke ambisjoner og interesser du har

  Behov: Med ansvar for ett eller flere firmaer/foreninger med behov for Premiums kvaliteter og egenskaper, bør du selvsagt velge Premium. Det samme gjelder hvis du vil få slik ansvar senere i året. Husk at når du først har skaffet deg Premium-medlemskap, kan du bruke Premium på alle virksomhetene/foreningene du har ansvar. Den lave prisen, kombinert med Premiums kvaliteter og innhold som går langt ut over Gratis-variantene, tilsier at man bør ha en lav terskel for å velge Premium-medlemskap.

  Ambisjoner og interesser: Har du ambisjoner og ønsker å utvikle deg og dine ferdigheter på Excel eller fagområdene bør du velge Premium. De avanserte systemene du får har høy læringsverdi og kan brukes på ulike test- og oppgavecase. Hvorfor kjøpe kostbare kurs om du kan lære vel så mye gjennom selvstudium sentrert rundt iExcel Premium-systemer?