Ofte stilte spørsmål Faktura Premium

← Ofte stilte spørsmål Faktura Premium

Faktura Premium

Vårt Premium-fakturasystem heter iExcel Fakturabok Premium.

Microsoft bruker betegnelsen Arbeidsbok på en Excel-fil, og vi ønsker å benytte det samme begrepet.

0 Comments - Leave a Comment

Ja, iExcel Fakturabok Premium har varekartotek. Ved å legge inn varenummer i registreringsarket for vareopplysninger til en faktura, får du opp varenavn, pris etc. basert på opplysningene i varekartoteket.

0 Comments - Leave a Comment

Ja, iExcel Regnskapsbok Premium har egen kolonne for rabatt. Kolonnen vises kun på fakturaer med beløp i rabattkolonnen.

0 Comments - Leave a Comment

Ja, prisen i varekartoteket er kun veiledende pris. Ved innleggingen av hver varelinje er det mulig å øke eller redusere prisen. Det er også mulig å legge inn rabatt som enten prosent eller beløp. i iExcel Fakturabok Premium er et svært fleksibelt system.

0 Comments - Leave a Comment

Både første og andre purring er inkludert.

0 Comments - Leave a Comment

Selvsagt har iExcel Fakturabok Premium smarte og enkle metoder for bokføring av fakturaene. Det er mulig å samle opp 100 fakturaer om gangen og overføre til iExcel REGNSKAPSBOK Premium med Copy-PasteValues (Kopier – Lim inn Verdier). Det ligger et eget regneark hvor bokføringsgrunnlaget blir generert.

0 Comments - Leave a Comment

Ja, det er et eget regneark med engelsk faktura-layout. For hver faktura kan du velge hvilket av fakturaarkene Norsk og Engelsk du vil bruke.

0 Comments - Leave a Comment

iExcel Fakturabok Premium har en glimrende fakturaoppfølging. Du kan legge innbetalinger inn i et eget regneark og knytte disse opp til fakturanummeret de gjelder. Deretter går du til et annet regneark som inneholder fakturaoppfølging. Her kan du sjekke og vurdere a) Rentenota, b) Purring nr. 1, c) Purring nr. 2 og d) Inkassovarsel. Legg inn dato og beløp i oppfølgingsarket, og du kan skrive ut relevante rentenotaer, purringer eller inkassovarsler.

Det er vel dokumentert at god fakturaoppfølging reduserer risikoen for tap på fordringer i tillegg til å gi bedre likviditet.

0 Comments - Leave a Comment

Ja, å bruke Excel til fakturering er like lovlig som å bruke penn og papir. Kravet om at et edb-fakturasystem skal gi fortløpende fakturanummer er selvsagt ivaretatt i iExcel Fakturabok Premium.

0 Comments - Leave a Comment

← Ofte stilte spørsmål Faktura Premium